Brukerverktøy

Nettstedverktøy


airbrush

Bruk av airbrush

Airbrush er et nyttig verktøy for å påføre maling uten synlige penselstrøk og i svært tynne lag. Dette er ofte nyttig når man skal bygge opp gradienter av flere farger eller ønsker å la malingen under skinne gjennom toppstrøket. Ofte benytter man maling spesielt laget for airbrush ettersom malingen bør ha ekstra finmalte pigmenter og være tyntflytende nok til å kunne sprayes gjennom en liten dyseåpning med passe lufttrykk.

Nål og dyse

Det er viktig at nål og dyse har samme dimensjon.

 • 0.4 mm
  • Fire merker øverst på nåla
  • Fire ringer på dysa
  • Stort hull på holderen for dysa (nyere holdere har fire ringer, men eldre modeller har ikke ringer)
 • 0.2 mm
  • To merker øverst på nåla
  • To ringer på dysa
  • Mindre hull på holderen for dysa (nyere holdere har to ringer, men eldre modeller har ikke ringer)
 • 0.15 mm
  • En ring øverst på nåla
  • En ring på dysa
  • Kanskje samme holder for dysa som 0.2mm???
 • 0.28 mm
  • Kompatibelt med 0.2 mm
 • 0.45 mm
  • Kompatibelt med 0.4 mm

img_20240112_125718.jpg På bildet ser man til venstre dyse og nål for 0.4mm, og til høyre for 0.2mm. Holder for dysa og beskyttelseshette for nåla er også vist. For Ultra er dyseholderen og nålbeskytteren én og samme del, se øverst til venstre. Alle dimensjonene kan fås med begge typer beskyttelseshette. Prat med Roy Even når man trenger reservedeler.

Typer airbrush

Vitensenteret benytter airbrush fra den tyske produsenten Harder & Steenbeck og kobles til kompressoren med hurtigadapter. img_20240102_152623.jpg img_20240102_152701.jpg Merk: Infinity har et verktøy (liten pinne, avbildet) til demontering. Ikke mist denne!

Ultra

Ultra er beregnet på nybegynnere. Den er utstyrt med 0.45mm dyse og større dyseåpning gir mindre problemer ved bruk. Benytt gjerne malingstynner og maling (1:1) sammen, og det er en fordel å bruke tynner fra samme produsent som malingen kommer fra. Lufttrykket bør være et sted mellom 15 og 25 PSI, 20 PSI er et bra utgangspunkt. Når man benytter denne lønner det seg å ha en pensel lett tilgjengelig, for dysa er beskyttet av et «bur» og man må med jevne mellomrom rengjøre spissen av nåla med penselen.

Ultra har en ring med 5 forskjellige «innstillinger» for hvor langt bak man trenger å dra triggeren til forskjellige situasjoner, se demonstrasjon i video under. Denne ringen har en fri-innstilling som i praksis gir brukeren full frihet. Benytt gjerne denne i stedet for å ta av ringen når den ikke er i bruk.

Ultra trenger ikke demonteres for å rengjøres. Spray vann (eller rensevæske) gjennom dysa, fyll på rensevæske og bruk penselen til å vaske ut all farge. Gjenta prosessen inntil det som kommer ut er rent. Se demonstrasjonsvideo under samt avsnitt om rengjøring helt nederst på denne siden.

Mer informasjon:

Infinity

Infinity er beregnet på viderekomne brukere. Den har i utgangspunktet 0.2mm dyseåpning og p.g.a. den lille dyseåpningen kan man få problemer hvis lufttrykket er feil i forhold til malingens konsistens. Det kreves derfor litt erfaring å få tynnet malingen nok. Lufttrykket bør være et sted mellom 15 og 25 PSI. 20 PSI er et bra utgangspunkt, men erfarne malere vil erfare at det ikke finnes noen fasit på hva trykket bør være. Den mindre dyseåpningen gjør også at man får mindre maling og at det er lettere å ha god kontroll når man maler små detaljer. Denne har også nål og dyse i 0.4 mm i tilfelle man trenger å male større flater, f.eks. med grunning (primer). Spissen av nåla er lett tilgjengelig for renhold, men det er også lettere å skade nåla fordi den er mindre beskyttet enn på Ultra.

Denne har et lite hefte for dokumentasjon og feilsøking. Du finner dette heftet sammen med sprøytepistolen eller her. Les dette før du bruker sprøytepistolen.

Generelt om rengjøring av airbrush

Vi har en spesiell flaske til å samle opp malingsrester og rensemiddel fra rengjøringsprosessen. Bruk denne, så unngår vi partikler og gasser i lufta vår.

Svarte o-ringer tåler ikke løsemidler. Hvite teflon-ringer tåler løsemidler. Så pass på at løsemidler ikke kommer i kontakt med noen av de svarte o-ringene.

Hovedregelen er at maling skal aldri få sjansen til å tørke inni malingssprøyta. Når du er ferdig med å male eller setter fra deg malingssprøyta for en stund må den rengjøres umiddelbart:

 • Spray ut eller tøm ut all gjenværende maling
 • Skyll gjennom med rensemiddel (vann dersom malingen er vannbasert, velg andre rensemiddel om malingen ikke er vannbasert)
 • Gjenta prosessen inntil det som kommer ut er rent
 • Ta ut nåla. Dersom den er tilsølt med maling må du tørke den av, sette den inn igjen og skylle gjennom vann (eller annen rensevæske) en gang til.
 • Sett til slutt sammen malingssprøyta og legg den tilbake i plastskrinet sitt.
airbrush.txt · Sist endret: 2024/01/12 12:34 av royeven

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki