Brukerverktøy

Nettstedverktøy


bilder

Bilder

Riktig låsing av inngangsdør i åpen posisjon

Inngangsdøra skal låses fast i åpen posisjon mens det er folk på verkstedene.

Inngang

Lysbryter er til høyre for den brune døra. Denne døra skal holdes låst så lenge ytterdøra er åpen. Selv når den er låst kan den enkelt åpnes fra innsiden, men den holder uønsket besøk ute. Det er viktig at elevene vet hvordan denne døra fungerer slik at man ikke risikerer at noen ved uhell låser seg ute etter en tur ut eller på do.

Laserkutterommet

Lysbryter til gangen er nederst i trappa, til høyre, ved siden av sikringsskapet. Inngangen til elektrorommet er til høyre og inngangen til snekkerrommet er til venstre på bildet. I gangen finnes også et CO2 brannslukkingsapparat.

Snekkerrommet

Det er to lysbrytere over inngangsdøra, på innsiden av rommet. Denne døra skal alltid stå åpen så lenge det er folk på verkstedene, grunnet rømmingsveger. Nødutgang fra Trigger er gjennom snekkerrommet, via materiallageret (se dør på bildet nedenfor) og videre gjennom vitensenterets egne verksteder og ut til bakgården.

Elektrorommet

På elektrorommet finnes nøkkelsafe, lysbrytere, førstehjelpsskrin, CO2 brannslokkingsapparater og brannteppe. Ventilajonsanleggets kontrollpanel er innerst til venstre i dette rommet.

bilder.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki