User Tools

Site Tools


bruk_av_ftp-tjeneste

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bruk_av_ftp-tjeneste [2020/08/18 11:59]
markus removed
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Bruk av FTP ====== 
  
-Det er mulig å benytte FTP til å overføre filer til din brukerkonto på TriggerServeren. Til dette trenger du et FTP-program, f.eks. [[https://filezilla-project.org/download.php?type=client|FileZilla]].  
- 
-For å koble deg opp benytter du disse innstillingene: 
-  * Vert: trigger.vitensenteret.com 
-  * Port: 2121 
-  * Brukernavn og passord får du hos serverens administrator. Dersom du må spesifisere krypteringsmetode velger du "eksplisitt FTP via TLS".