User Tools

Site Tools


bruk_av_ftp-tjeneste

This is an old revision of the document!


Bruk av FTP

Det er mulig å benytte FTP til å overføre filer til din brukerkonto på TriggerServeren. Til dette trenger du et FTP-program, f.eks. FileZilla.

For å koble deg opp benytter du disse innstillingene: Vert: trigger.vitensenteret.com Port: 2121 Brukernavn og passord får du hos serverens administrator. Dersom du må spesifisere krypteringsmetode velger du “eksplisitt FTP via TLS”.

bruk_av_ftp-tjeneste.1454070979.txt.gz · Last modified: 2016/01/29 13:36 by admin