User Tools

Site Tools


bruk_av_ftp-tjeneste

This is an old revision of the document!


Bruk av FTP

Det er mulig å benytte FTP til å overføre filer til din brukerkonto på TriggerServeren. Til dette trenger du et FTP-program, f.eks. FileZilla.

For å koble deg opp benytter du disse innstillingene:

  • Vert: trigger.vitensenteret.com
  • Port: 2121
  • Brukernavn og passord får du hos serverens administrator. Dersom du må spesifisere krypteringsmetode velger du “eksplisitt FTP via TLS”.
bruk_av_ftp-tjeneste.1454071046.txt.gz · Last modified: 2016/01/29 13:37 by admin