Brukerverktøy

Nettstedverktøy


bruk_av_ventilasjonsanlegg

Bruk av ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegg på elektro-rom

Styringspanelet til ventilasjonsanlegget finnes innerst i rommet:

På elektrorommet skal ventilasjonssystemet alltid stå i posisjon ON. Når rommet er i bruk skal intensiteten stå på 3 (maks. ventilasjon), og når rommet ikke skal brukes slås det ned til intensitet 1 (lite ventilasjon). Ikke rør termostaten (den store vridebryteren helt til høyre).

Ventilasjonsanlegg på snekker-rom

På snekker-rommet er ventilasjonsanlegget styrt av et tidsur ved siden av døra. Du vrir bryteren til den peker mot ønsket varighet, og anlegget slår seg av selv etter den angitte tiden. Tidsurets maksimale varighet er to timer. Dersom rommet skal brukes lenger enn dette må man manuelt starte anlegget på nytt igjen etter to timer.

Ventilasjonsanlegg på laserkutte-rom

På laserkutterommet skal ventilasjonsystemet blåse luften UT, anlegget skal stå på I, og hastigheten skal stå på maksimum når laserkutteren er i drift. Den runde dreiebryteren velger hastighet. Dersom laserkutteren ikke skal benyttes kan anlegget settes på laveste hastighet, eller sågar på 0.

bruk_av_ventilasjonsanlegg.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki