User Tools

Site Tools


bruk_av_ventilasjonsanlegg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bruk_av_ventilasjonsanlegg [2018/02/16 18:19]
royeven
bruk_av_ventilasjonsanlegg [2018/02/16 18:19]
royeven
Line 2: Line 2:
  
 ===== Ventilasjonsanlegg på elektro-rom ===== ===== Ventilasjonsanlegg på elektro-rom =====
-Styringspanelet til ventilasjonsanlegget finnes innerst i rommet, øverst til venstre på bildet nedenfor+Styringspanelet til ventilasjonsanlegget finnes innerst i rommet: 
-{{triggerbilder:img_3025_-_kopi.jpg}}+{{triggerbilder:img_3025_kopi.jpg}}
  
 {{triggerbilder:img_3026.jpg}} {{triggerbilder:img_3026.jpg}}
bruk_av_ventilasjonsanlegg.txt · Last modified: 2018/02/16 18:19 by royeven