User Tools

Site Tools


bruk_av_ventilasjonsanlegg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bruk_av_ventilasjonsanlegg [2018/02/16 17:28]
royeven [Ventilasjonsanlegg på laserkutte-rom]
bruk_av_ventilasjonsanlegg [2018/02/16 18:19] (current)
royeven
Line 2: Line 2:
  
 ===== Ventilasjonsanlegg på elektro-rom ===== ===== Ventilasjonsanlegg på elektro-rom =====
 +Styringspanelet til ventilasjonsanlegget finnes innerst i rommet:
 +{{triggerbilder:img_3025_kopi.jpg}}
 +
 {{triggerbilder:img_3026.jpg}} {{triggerbilder:img_3026.jpg}}
 På elektrorommet skal ventilasjonssystemet alltid stå i posisjon ON. Når rommet er i bruk skal intensiteten stå på 3 (maks. ventilasjon), og når rommet ikke skal brukes slås det ned til intensitet 1 (lite ventilasjon). Ikke rør termostaten (den store vridebryteren helt til høyre). På elektrorommet skal ventilasjonssystemet alltid stå i posisjon ON. Når rommet er i bruk skal intensiteten stå på 3 (maks. ventilasjon), og når rommet ikke skal brukes slås det ned til intensitet 1 (lite ventilasjon). Ikke rør termostaten (den store vridebryteren helt til høyre).
bruk_av_ventilasjonsanlegg.1518798512.txt.gz · Last modified: 2018/02/16 17:28 by royeven