User Tools

Site Tools


cad-programmer

Det finnes utallige programmer for å tegne i 3D. Vi anbefaler disse:

  • Tinkercad: et enkelt og grafisk program for å bygge med geometriske figurer. Kan også kjøres fra nettleseren uten å installere noe. Man må ha konto for å kunne bruke det
  • 123Ddesign: Et noe avansert 3D-program for de mer viderekomne
  • Sketchup: et enklere program for de fleste, kan virke komplisert til å begynne med. Betalversjon og en mer begrenset gratis-versjon
  • openSCAD: genialt enkelt for de som kan litt programmering og matematikk. Gir full kontroll på designet og plasseringen da alt skrives med kode og ikke med drag-and-drop
  • BlockSCAD: basert på openSCAD, men man slipper å tenke på syntaks. Man modellerer ved å bruke blokker (ganske likt de man bruker for micro:bit).
  • Onshape: Litt mer avansert, kanskje best egnet for videregående skole og oppover. Fleksibelt program for avanserte design. Profesjonelt verktøy med egne, gratis lisenser for skoler og utdanningsinstitusjoner.
cad-programmer.txt · Last modified: 2019/01/23 15:57 by royeven