Brukerverktøy

Nettstedverktøy


coreldraw

CorelDraw

Før oppstart bør man påse at man er pålogget som Trigger på datamaskinene. Alle våre egne datamaskiner har tilgang til programsuiten Corel Graphics Suite 2017 som består av mange programmer. Ett av dem er er photoshop-lignende bilderedigeringsprogram, og et annet er Coreldraw 2017 hvor vi kan lage design for gravering og skjæring på laserkutteren. Kun hoved-PCen har drivere for å kommunisere med laserkutteren, men alle brukere kan lage sine egne design helt ferdig på de bærbare datamaskinene. Filer som lagres på mappeområdet Offentlig blir automatisk delt mellom alle datamaskinene, slik at man kan bruke hoved-PCen til å hente inn filene og sende dem til laseren etter at en ansvarlig voksen har sett over og kontrollert at alt er riktig.

1. Oppstart

Programmet kan både finnes på verktøylinjen og ved hjelp av startmenyen til Windows. Ikonet er gjengitt her:

Ved oppstart vil man få opp en velkomstside med forhåndsvisninger av kunst som har blitt laget av andre brukere. For å begynne arbeidet kan man enten velge «New document» (via velkomstskjermen eller File > New Document) eller trykke Ctrl+N. Man kan velge ferdige presets i valget for Preset destination. Der finnes en preset som heter laserkutter (i enkelte tilfeller bare laser) som gir riktig oppsett.

New Document gir følgende valg:

Her kan man gi jobben et navn (i dette tilfellet «Test»), velge arbeidsområde (Fusion 40: 1016×711 mm), oppløsning (DPI) og mer.

Ved å trykke «OK» generes det en tom arbeidsbok med de spesifikasjonene man har valgt.

2. Importer filer

For å importere filer (.pdf, .eps, bilder, etc) trykker man; File > Import eller Ctrl+I:

Når man importerer filer som kan inneholde tekstelementer (f.eks .pdf) kan man få opp følgende tekstboks:

Dersom man ønsker å ha mulighet til å gjøre endringer på teksten så velger man å importere tekst som «text». Dersom det oppstår problemer ved import av enkelte fonttyper så kan det være verdt å prøve å importere tekst som «Curves».

3. Marker elementer for utskrift

Akkurat som i FlexiDesigner kan det lønne seg å markere de delene man ønsker å skrive ut. For å gjøre dette velger man «Pick Tool» fra verktøylinjen til venstre (standard valg) og markerer det ønskede objektet ved å holde inn venstre musetast og dra et rektangel rundt det (blå stiplet linje). Det er også mulig å markere objekter på frihånd ved å trykke på «Pick Tool» og velge «Freehand Pick» fra nedtrekksmenyen som dukker opp. I bildet under velger vi det midterste av de tre objektene som vi har tegnet på forhånd.


4. Utskriftsmenyen

For å sette i gang en utskrift velger man «Print», enten fra File > Print eller via Ctrl+P. Følgende vindu åpnes:

Her det tre faner som vanligvis krever endringer:

  1. General: Her velger man printer (Epilog Engraver WinX64 Fusion) og «Print range»: Stort sett velges enten «Current Document» eller «Selection» (det vi valgte i forrige trinn). Det er her vi har tilgang på innstillingene til laserkutteren (Preferences). I tilegg ser vi en forhåndsvisning på høyre side.
  2. Layout: Her velger man hvor på skjæreflaten filene skal plasseres. Det er fordelaktig å velge: «image position and size > Reposition images to: > Top left corner» slik at man kan sette laseres nullpunkt (top left corner = origo) ved hjelp av jog-funksjonen (mer om dette tidligere i guiden). På denne siden kan man også skalere filene dersom man skulle ønske det.
  3. Issues/No Issues: Her vil det komme opp eventuelle problemer med designet. Noen kan ignoreres (lav oppløsninger på bilder), mens andre er mer alvorlige og bør rettes opp (designet er for stort / utenfor laserens arbeidsområde).

5. Nyttige funksjoner

Guiden inneholder mange av de mest brukte funksjonene i CorelDraw.

5.1 Dockers (snarveier)

Dockers (heretter omtalt som snarveier) er en smart måte å sikre økt arbeidsflyt ved at man til enhver tid har tilgang på de funksjonene man benytter ofte.

Bildet under viser hvordan snarveier fungerer i praksis:


  1. Via verktøylinjen kan man velge den funksjonen man ønsker å legge til i listen av snarveier. Her har vi valgt å huke av verktøyet Align and Distribute.
  2. Når Align and Distribute har blitt huket av så ender den opp i listen over snarveier. I tillegg har vi valgt de øvrige snarveiene Object Properties, Object Manager og Text Properties. Man kan raskt hoppe mellom disse ved å trykke på dem i fanen. Man kan fjerne snarveier fra denne fanen ved å trykke på et lite kryss som dukker opp når man holder musetasten over de.
  3. Dette vinduet viser egenskapene som snarveien styrer.

5.2 Align and Distribute

Align and Distribute-verktøyet styrer hvordan objekter orienteres i forhold til hverandre eller arbeidsboken. Bildet under forklarer kort hvordan man benytter denne kommandoen:

  1. Man velger først det objektet man ønsker å flytte, for så å velge objektet det skal orienteres i henhold til. Dette gjøres ved å holde inn shift mens man venstreklikker på det nye objektet. Deretter velger man hvordan det første objektet skal orienteres i forhold til det andre. Den første linjen angir horisontal orientering (venstrestilt, midtstilt, høyrestilt) mens den andre linjen angir vertikal orientering (toppstilt, midtstilt, bunnstilt).
  2. Distribute er en kommando som er nyttig dersom man ønsker å ha lik avstand mellom en rekke objekter. Ved å holde musepekeren over de ulike knappene så ser man hvordan objektene vil bli fordelt i forhold til hverandre.
  3. Denne delen av verktøyet gir brukeren valget om hva objekter skal orienteres i forhold til. I bildet over er det valgt at objekter skal forholde seg til hverandre, men det er også mulig å velge arbeidsbokens sider eller andre holdepunkter etter behov.
  4. Samme som 3., men for distribute-kommandoen.

5.3 Konverter bitmaps til vektorgrafikk

Noen ganger ønsker man å gjøre om bitmaps (les: bilder; jpg, png etc.) til vektorgrafikk for å gjøre skaleringer, evt for å lage skjærefiler til laserkutting eller vinylkutting. For å gjøre dette benytter man

coreldraw.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki