Brukerverktøy

Nettstedverktøy


coreldraw

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjonBegge sider neste revisjon
coreldraw [2017/08/01 06:47] – opprettet larscoreldraw [2018/02/04 16:15] royeven
Linje 1: Linje 1:
-==== 4.2 CorelDraw ==== +====== CorelDraw ====== 
-Før oppstart bør man påse at man har valgt rett bruker på datamaskinen (Admin)Dersom man likevel får opp en boks med spørsmål om passord, kan dette fås av Lars. +  
- +Før oppstart bør man påse at man er pålogget som Trigger på datamaskinene. Alle våre egne datamaskiner har tilgang til programsuiten Corel Graphics Suite 2017 som består av mange programmer. Ett av dem er er photoshop-lignende bilderedigeringsprogram, og et annet er Coreldraw 2017 hvor vi kan lage design for gravering og skjæring på laserkutterenKun hoved-PCen har drivere for å kommunisere med laserkutterenmen alle brukere kan lage sine egne design helt ferdig på de bærbare datamaskinene. Filer som lagres på mappeområdet //Offentlig// blir automatisk delt mellom alle datamaskinene, slik at man kan bruke hoved-PCen til å hente inn filene og sende dem til laseren etter at en ansvarlig voksen har sett over og kontrollert at alt er riktig
-=== 4.2.1 Oppstart ===+===== 1Oppstart =====
 Programmet kan både finnes på verktøylinjen og ved hjelp av startmenyen til Windows. Ikonet er gjengitt her: Programmet kan både finnes på verktøylinjen og ved hjelp av startmenyen til Windows. Ikonet er gjengitt her:
 {{:coreldraw_x8.png?nolink&25|}} {{:coreldraw_x8.png?nolink&25|}}
  
-Ved oppstart vil man få opp en velkomstside med forhåndsvisninger av kunst som har blitt laget av andre brukere. For å begynne arbeidet kan man enten velge "New document" (via velkomstskjermen eller File > New Document) eller trykke Ctrl+N.+Ved oppstart vil man få opp en velkomstside med forhåndsvisninger av kunst som har blitt laget av andre brukere. For å begynne arbeidet kan man enten velge "New document" (via velkomstskjermen eller File > New Document) eller trykke Ctrl+N. Man kan velge ferdige presets i valget for //Preset destination//. Der finnes en preset som heter //laserkutter// (i enkelte tilfeller bare //laser//) som gir riktig oppsett.
  
 New Document gir følgende valg:\\ New Document gir følgende valg:\\
  {{:coreldraw_ny.jpg| }} \\  {{:coreldraw_ny.jpg| }} \\
  
-Her kan man gi jobben et navn (i dette tilfellet "Test"), velge arbeidsområde (Fusion 40: 1016x711 mm), oppløsning (DPI) og mer.\\+Her kan man gi jobben et navn (i dette tilfellet "Test"), velge arbeidsområde (Fusion 40: 1016x711 mm), oppløsning (DPI) og mer. \\
  
 Ved å trykke "OK" generes det en tom arbeidsbok med de spesifikasjonene man har valgt. Ved å trykke "OK" generes det en tom arbeidsbok med de spesifikasjonene man har valgt.
  
-=== 4.2.Importer filen ===+===== 2. Importer filer =====
 For å importere filer (.pdf, .eps, bilder, etc) trykker man; File > Import eller Ctrl+I: \\ For å importere filer (.pdf, .eps, bilder, etc) trykker man; File > Import eller Ctrl+I: \\
 {{:coreldraw_import.jpg|}} \\ {{:coreldraw_import.jpg|}} \\
Linje 25: Linje 25:
 Dersom man ønsker å ha mulighet til å gjøre endringer på teksten så velger man å importere tekst som "text". Dersom det oppstår problemer ved import av enkelte fonttyper så kan det være verdt å prøve å importere tekst som "Curves". Dersom man ønsker å ha mulighet til å gjøre endringer på teksten så velger man å importere tekst som "text". Dersom det oppstår problemer ved import av enkelte fonttyper så kan det være verdt å prøve å importere tekst som "Curves".
  
-=== 4.2.3 Marker elementer for utskrift ===+===== 3. Marker elementer for utskrift =====
  
 Akkurat som i FlexiDesigner kan det lønne seg å markere de delene man ønsker å skrive ut. For å gjøre dette velger man "Pick Tool" fra verktøylinjen til venstre (standard valg) og markerer det ønskede objektet ved å holde inn venstre musetast og dra et rektangel rundt det (blå stiplet linje). Det er også mulig å markere objekter på frihånd ved å trykke på "Pick Tool" og velge "Freehand Pick" fra nedtrekksmenyen som dukker opp. I bildet under velger vi det midterste av de tre objektene som vi har tegnet på forhånd. \\ Akkurat som i FlexiDesigner kan det lønne seg å markere de delene man ønsker å skrive ut. For å gjøre dette velger man "Pick Tool" fra verktøylinjen til venstre (standard valg) og markerer det ønskede objektet ved å holde inn venstre musetast og dra et rektangel rundt det (blå stiplet linje). Det er også mulig å markere objekter på frihånd ved å trykke på "Pick Tool" og velge "Freehand Pick" fra nedtrekksmenyen som dukker opp. I bildet under velger vi det midterste av de tre objektene som vi har tegnet på forhånd. \\
Linje 31: Linje 31:
 {{:coreldraw_markering.jpg? |}} \\ {{:coreldraw_markering.jpg? |}} \\
  
-=== 4.2.4 Utskriftsmenyen ===+===== 4. Utskriftsmenyen =====
  
 For å sette i gang en utskrift velger man "Print", enten fra File > Print eller via Ctrl+P. Følgende vindu åpnes: \\ For å sette i gang en utskrift velger man "Print", enten fra File > Print eller via Ctrl+P. Følgende vindu åpnes: \\
-{{:coreldraw_print_1.jpg|}} \\+ 
 +{{:laser:coraldraw:coreldraw_print3.png|}}
  
 Her det tre faner som vanligvis krever endringer: Her det tre faner som vanligvis krever endringer:
Linje 42: Linje 43:
  
  
 +===== 5. Nyttige funksjoner =====
 +
 +Guiden inneholder mange av de mest brukte funksjonene i CorelDraw.
 +
 +==== 5.1 Dockers (snarveier) ====
 +
 +Dockers (heretter omtalt som snarveier) er en smart måte å sikre økt arbeidsflyt ved at man til enhver tid har tilgang på de funksjonene man benytter ofte. \\
 +
 +Bildet under viser hvordan snarveier fungerer i praksis: \\
 +
 +{{:laser:coraldraw:coreldraw_dockers2.png|}} \\
 +
 +  - Via verktøylinjen kan man velge den funksjonen man ønsker å legge til i listen av snarveier. Her har vi valgt å huke av verktøyet //Align and Distribute//
 +  - Når //Align and Distribute// har blitt huket av så ender den opp i listen over snarveier. I tillegg har vi valgt de øvrige snarveiene //Object Properties//, //Object Manager// og //Text Properties//. Man kan raskt hoppe mellom disse ved å trykke på dem i fanen. Man kan fjerne snarveier fra denne fanen ved å trykke på et lite kryss som dukker opp når man holder musetasten over de.
 +  - Dette vinduet viser egenskapene som snarveien styrer.
 +
 +==== 5.2 Align and Distribute ====
 +//Align and Distribute//-verktøyet styrer hvordan objekter orienteres i forhold til hverandre //eller// arbeidsboken. Bildet under forklarer kort hvordan man benytter denne kommandoen: \\
 +
 +{{:laser:coraldraw:coreldraw_align2.png|}}
 +
 +  - Man velger først det objektet man ønsker å flytte, for så å velge objektet det skal orienteres i henhold til. Dette gjøres ved å holde inn //shift// mens man venstreklikker på det nye objektet. Deretter velger man hvordan det første objektet skal orienteres i forhold til det andre. Den første linjen angir horisontal orientering (venstrestilt, midtstilt, høyrestilt) mens den andre linjen angir vertikal orientering (toppstilt, midtstilt, bunnstilt).
 +  - Distribute er en kommando som er nyttig dersom man ønsker å ha lik avstand mellom en rekke objekter. Ved å holde musepekeren over de ulike knappene så ser man hvordan objektene vil bli fordelt i forhold til hverandre.
 +  - Denne delen av verktøyet gir brukeren valget om hva objekter skal orienteres i forhold til. I bildet over er det valgt at objekter skal forholde seg til hverandre, men det er også mulig å velge arbeidsbokens sider eller andre holdepunkter etter behov.
 +  - Samme som 3., men for distribute-kommandoen.
  
-=== 4.2.5 Nyttige funksjoner ===+==== 5.3 Konverter bitmaps til vektorgrafikk ====
  
 +Noen ganger ønsker man å gjøre om bitmaps (les: bilder; jpg, png etc.) til vektorgrafikk for å gjøre skaleringer, evt for å lage skjærefiler til laserkutting eller vinylkutting. For å gjøre dette benytter man 
coreldraw.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki