User Tools

Site Tools


coreldraw

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
coreldraw [2017/08/01 10:55] – [5.2 Align and Distribute] larscoreldraw [2018/02/04 17:13] royeven
Line 1: Line 1:
 ====== CorelDraw ====== ====== CorelDraw ======
    
-Før oppstart bør man påse at man har valgt rett bruker på datamaskinen (Admin)Dersom man likevel får opp en boks med spørsmål om passord, kan dette fås av Lars. +Før oppstart bør man påse at man er pålogget som Trigger på datamaskinene. Alle våre egne datamaskiner har tilgang til programsuiten Corel Graphics Suite 2017 som består av mange programmer. Ett av dem er er photoshop-lignende bilderedigeringsprogram, og et annet er Coreldraw 2017 hvor vi kan lage design for gravering og skjæring på laserkutterenKun hoved-PCen har drivere for å kommunisere med laserkutterenmen alle brukere kan lage sine egne design helt ferdig på de bærbare datamaskinene. Filer som lagres på mappeområdet //Offentlig// blir automatisk delt mellom alle datamaskinene, slik at man kan bruke hoved-PCen til å hente inn filene og sende dem til laseren etter at en ansvarlig voksen har sett over og kontrollert at alt er riktig.
 ===== 1. Oppstart ===== ===== 1. Oppstart =====
 Programmet kan både finnes på verktøylinjen og ved hjelp av startmenyen til Windows. Ikonet er gjengitt her: Programmet kan både finnes på verktøylinjen og ved hjelp av startmenyen til Windows. Ikonet er gjengitt her:
 {{:coreldraw_x8.png?nolink&25|}} {{:coreldraw_x8.png?nolink&25|}}
  
-Ved oppstart vil man få opp en velkomstside med forhåndsvisninger av kunst som har blitt laget av andre brukere. For å begynne arbeidet kan man enten velge "New document" (via velkomstskjermen eller File > New Document) eller trykke Ctrl+N.+Ved oppstart vil man få opp en velkomstside med forhåndsvisninger av kunst som har blitt laget av andre brukere. For å begynne arbeidet kan man enten velge "New document" (via velkomstskjermen eller File > New Document) eller trykke Ctrl+N. 
  
 New Document gir følgende valg:\\ New Document gir følgende valg:\\
  {{:coreldraw_ny.jpg| }} \\  {{:coreldraw_ny.jpg| }} \\
  
-Her kan man gi jobben et navn (i dette tilfellet "Test"), velge arbeidsområde (Fusion 40: 1016x711 mm), oppløsning (DPI) og mer.\\+Her kan man gi jobben et navn (i dette tilfellet "Test"), velge arbeidsområde (Fusion 40: 1016x711 mm), oppløsning (DPI) og mer. Det ligger en preset som heter //laserkutter// som gir riktige dimensjoner på arbeidsflaten.\\
  
 Ved å trykke "OK" generes det en tom arbeidsbok med de spesifikasjonene man har valgt. Ved å trykke "OK" generes det en tom arbeidsbok med de spesifikasjonene man har valgt.
Line 69: Line 68:
   - Denne delen av verktøyet gir brukeren valget om hva objekter skal orienteres i forhold til. I bildet over er det valgt at objekter skal forholde seg til hverandre, men det er også mulig å velge arbeidsbokens sider eller andre holdepunkter etter behov.   - Denne delen av verktøyet gir brukeren valget om hva objekter skal orienteres i forhold til. I bildet over er det valgt at objekter skal forholde seg til hverandre, men det er også mulig å velge arbeidsbokens sider eller andre holdepunkter etter behov.
   - Samme som 3., men for distribute-kommandoen.   - Samme som 3., men for distribute-kommandoen.
 +
 +==== 5.3 Konverter bitmaps til vektorgrafikk ====
 +
 +Noen ganger ønsker man å gjøre om bitmaps (les: bilder; jpg, png etc.) til vektorgrafikk for å gjøre skaleringer, evt for å lage skjærefiler til laserkutting eller vinylkutting. For å gjøre dette benytter man 
coreldraw.txt · Last modified: 2018/02/04 17:15 by royeven