User Tools

Site Tools


coreldraw

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
coreldraw [2018/02/04 17:12] – [CorelDraw] royevencoreldraw [2018/02/04 17:15] (current) royeven
Line 6: Line 6:
 {{:coreldraw_x8.png?nolink&25|}} {{:coreldraw_x8.png?nolink&25|}}
  
-Ved oppstart vil man få opp en velkomstside med forhåndsvisninger av kunst som har blitt laget av andre brukere. For å begynne arbeidet kan man enten velge "New document" (via velkomstskjermen eller File > New Document) eller trykke Ctrl+N.+Ved oppstart vil man få opp en velkomstside med forhåndsvisninger av kunst som har blitt laget av andre brukere. For å begynne arbeidet kan man enten velge "New document" (via velkomstskjermen eller File > New Document) eller trykke Ctrl+N. Man kan velge ferdige presets i valget for //Preset destination//. Der finnes en preset som heter //laserkutter// (i enkelte tilfeller bare //laser//) som gir riktig oppsett.
  
 New Document gir følgende valg:\\ New Document gir følgende valg:\\
  {{:coreldraw_ny.jpg| }} \\  {{:coreldraw_ny.jpg| }} \\
  
-Her kan man gi jobben et navn (i dette tilfellet "Test"), velge arbeidsområde (Fusion 40: 1016x711 mm), oppløsning (DPI) og mer.\\+Her kan man gi jobben et navn (i dette tilfellet "Test"), velge arbeidsområde (Fusion 40: 1016x711 mm), oppløsning (DPI) og mer. \\
  
 Ved å trykke "OK" generes det en tom arbeidsbok med de spesifikasjonene man har valgt. Ved å trykke "OK" generes det en tom arbeidsbok med de spesifikasjonene man har valgt.
coreldraw.txt · Last modified: 2018/02/04 17:15 by royeven