User Tools

Site Tools


dampbat_put-put-bat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
dampbat_put-put-bat [2018/09/07 11:30] – [Nødvendig utstyr] royevendampbat_put-put-bat [2018/09/07 12:58] (current) – [Dampbåt / Put-put-båt] royeven
Line 1: Line 1:
 ====== Dampbåt / Put-put-båt ====== ====== Dampbåt / Put-put-båt ======
  
-Dette er et undervisningsopplegg utviklet av Moez Bahri og Kjell Erik Aas på Huseby skole. Tusen takk for at dere deler gode undervisningsopplegg med andre brukere.+Dette er et undervisningsopplegg utviklet av Moez Bahri og Kjell Erik Aas på Huseby skole. Tusen takk for at dere deler gode undervisningsopplegg med andre brukere. Bilder og wiki-artikkelen er fremarbeidet av vitensenteret, all utvikling og utforming av oppgaven samt elevark er gjort av Huseby skole.
  
-===== Målgruppe =====+===== Målgruppe og læringsmål =====
 Målgruppe: Ungdomstrinn, men kan også tilpasses mellomtrinn. Målgruppe: Ungdomstrinn, men kan også tilpasses mellomtrinn.
  
Line 43: Line 43:
   * Kobber-rør, ca. 5mm i diameter. Bremserør fra biltema kan brukes: [[https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/bremsesystem/bremseror/bremseror/bremseror-316-2000017968]]   * Kobber-rør, ca. 5mm i diameter. Bremserør fra biltema kan brukes: [[https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/bremsesystem/bremseror/bremseror/bremseror-316-2000017968]]
   * Drivstoff: stearinlys, gjerne telys   * Drivstoff: stearinlys, gjerne telys
 +
 +===== Bilder =====
 +Liten modell: makrellfiletboks:
 +{{undervisningsopplegg:img_20180907_121705.jpg}}
 +
 +Brødform med hull og kveilet kobberrør.
 +{{undervisningsopplegg:img_20180907_122038.jpg}}
 +
 +Sett fra undersiden: 
 +{{undervisningsopplegg:img_20180907_122029.jpg}}
 +
 +Bruk epoksylim eller lodding for å feste rørene. Pass på at rørene er parallelle!
 +{{undervisningsopplegg:img_20180907_122307.jpg}}
 +
 +Ferdig produkt:
 +{{undervisningsopplegg:img_20180907_121548.jpg}}
 +
 +Verktøy til å lage kobber-kveilen. Fest røret mellom stanga og skruen, og kveil i vei:
 +{{undervisningsopplegg:img_20180907_122400.jpg}}
 +
dampbat_put-put-bat.1536312612.txt.gz · Last modified: 2018/09/07 11:30 by royeven