Brukerverktøy

Nettstedverktøy


flexidesigner

FlexiDesigner

1. Importer filer

Hent ønsket fil fra katalogen: \\trigger.vitensenteret.com\Felles\<personlig underkatalog> (Dvs. Denne PC - Felles - <personlig katalog>) Dersom det er et dokument med flere sider velg aktuell side. Se figuren under:

Den aktuelle tegningen framkommer på arbeidsflaten i programmet (figur over til høyre):

2. Marker det som skal skrives/skjæres ut

Velg den delen av fila du ønsker å skrive ut ved å ramme den inn med markøren, figuren blir da rød. Det holder at rammen berører den aktuelle delen av tegningen for å bli med i det markerte feltet. Bruk SKIFT-tasten til å legge til nye markerte delertil tegningen.

3. Plasser tegning på skrivebordet

Dersom man har flere lag av tegninger som skal skrives ut i flere omganger, men være posisjonert i forhold til hverandre, vil det være lurt å ha en markør (kryss) i kanten av tegningen som gjør det lett å posisjonere lagene i forhold til hverandre.: Posisjoner markøren slik at den er i hjørnet av rammen (f.eks. øverst til venstre)

  • Velg print (printer ikon) fra menylinja

  • Velg «SELECTION ONLY» som gjør at bare det du har merket skrives ut
  • Velg «FIT BORDER» hvilket betyr at tegningen tilpasses grensene til skrivefordet.
  • Velg «UPPER LEFT» hvilket gjør at markøren (krysset) treffer øverste venstre hjørne

Dersom man ikke har gjort noe med skalleringen vil den treffe andre tegninger som er markert med det samme korset på samme sted.

4. Velg "papirstørrelse"

Når man henter opp en tegning på en pdf-fil så vil man normalt få et avmerket område på tegneflata som er lik den man henter opp. Det enkleste er någjøre skrive flate like stor som skrivebordet til laserkutteren, dvs. ca. 1000 x 600 mm. Dette gjøres ved å venstreklikke på skriveplata i programmet ved siden av menyene. Da kommer menyen vist på figuren til høyre opp. Velg fanen til venstre og velg pila til høyre i innboksen. Velg formatet laser nederst i nedtrekksmenyen og pass på at formatet er liggende (under midten av menyen). Skriveflaten er da lik bordet til laseren.

5. Skalering

Gå inn på «ARRANGE» på menylinja og velg «RESIZE». Da vil man få opp en menyboks på venstre side som inneholder en innboks hvor man kan justere skalleringen. Normal vil aspekst-forholdet beholdes, dvs. hak av for «Proportional». Dersom tegningen opprinnelig var i A4 eller A3 vil tegningen etter oppskalering kanskje gå ut over grensene på det opprinnelige tegnebordet. Da kan man gå inn i innboksen og velge ny størrelse på rammen. Velg «LASER», nederst i menyen, og du vil få hele bordets størrelse opp som ramme på skjermen som omtalt foran.

flexidesigner.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki