Brukerverktøy

Nettstedverktøy


hvordan_bruke_cura

Hvordan bruke Cura til 3D-printing

På verkstedet finnes 3D-printere av typene Ultimaker 2+ og Ultimaker 3. Disse to printer-typene er i all hovedsak like; den største forskjellen er at Ultimaker 2+ printer med ett materiale mens Ultimaker 3 kan veksle mellom to typer materiale i hvert print. Denne bruksanvisningen forutsetter at du har en .stl-fil som skal printes. Prosessen med å skaffe/lage denne filen blir ikke dekket her

Utskrifts-prosessen i Cura

Denne bruksanvisningen er skrevet for Cura versjon 3.1.0, som i skrivende stund finnes installert på alle PCer på verkstedet.

1. Start Cura

Cura finnes installert på alle datamaskiner på Trigger, og vi anbefaler å benytte den nyeste installerte versjonen. Start programmet med å søke (via forstørrelsesglasset ved start-knappen) etter «Ultimaker Cura» eller lete på skrivebordet eller startmenyen etter dette symbolet:

Etter en stund åpnes programvinduet.

En del menyer er uthevet med rødt. Desse inneholder funksjonalitet som blir nærmere beskrevet i punktene nedenfor. Henvisninger til disse menyene/knappene blir skrevet med <color red>rød skrift.</color>

2. Importer STL-fila til CURA

Med å trykke på åpne-knappen <color red>(1)</color> kan man importere modell-filer til Cura. Cura støtter mange forskjellige filformat, og selv om programmet er utviklet spesielt for Ultimaker-printere kan det brukes til de fleste typer 3D-printere. Knappene <color red>(2)</color> åpner opp for å redigere på modellen. Valgene er (fra toppen):

 • Flytte modellen rundt omkring på print-flaten. Det vil være en fordel å ha den så langt «bak» som mulig (altså inn mot teksten «Ultimaker».
 • Endre størrelse. Man kan skalere modellen opp eller ned uavhengig av hvor stor den er designet til å være. Man kan også skalere lengde, bredde og høyde uavhengig av hverandre.
 • Rotere modellen slik at den blir enklest mulig å printe. Kvaliteten på printet, printetiden og materalforbruket avhenger av hvordan modellen står rotert på printflaten.
 • Speilvende figuren. Dette kan mman gjøre dersom det blir enklere å printe modellen speilvendt
 • Duplisere modellen

Etter at modellen er skalert og rotert riktig er det viktig å visuelt inspisere at figuren står slik du hadde tenkt. Knappene <color red>(3)</color> vil endre visningsvinkel og visningstype og gjøre dette lettere. Ved å bruke mushjulet kan man zoome inn, venstre musetast er for å flytte/skalere/rotere/redigere på modellen og høyre musetast endrer visningsvinkel. Dersom du holder inn SHIFT mens du bruker høyre musetast flytter du visningen rundt.

3. Velg printer-type

Med menyen <color red>(4)</color> velger man hvilken type printer man vil bruke. Det er viktig at man konfigurerer Cura for riktig type printer. På Trigger brukes enten Ultimaker 2+ eller Ultimaker 3. Vi har også noen Printrbot Simple Metal, men disse står ikke fremme til vanlig. Hele menyen på høyresiden vil endre utseende avhengig av hvilken printer du velger, fordi alle printere oppfører seg forskjellig og har forskjellige innstillinger.

Det skal være lagt inn data for hver printertype på alle datamaskinene. Dersom riktig printertype ikke kan velges med <color red>(4)</color> kan du bruke menyen Settings → Printer → Add printer for å legge til en type printer.

4. Velg modus

I menyen <color red>(7)</color> velger du om du vil ha noen få, enkle parametre for å bestemme hvordan printet skal bli (Recommended modus) eller om du er ekspertbruker og vil ha tilgang til mer avanserte parametre (Custom modus). Les mer om hva innstillingene betyr når du kommer til punkt 7 under.

5. Slå på printeren

Velg en printer du vil benytte. Hvilken du velger vil kanskje avhenge at hvilken farge du vil bruke til modellen din eller hvilke materialer du vil bruke. Det står forskjellige materaler og farger i hver printer, og vi forsøker å unngå å bytte materiale så langt det går.

Strømbryterne er plassert på baksiden av printeren, ganske langt ned, nesten ved bordflaten. På Ultimaker 2+ er strømbryteren plassert på venstre side (sett forfra) og på Ultimaker 3 er den på høyre side (sett forfra). Etter at du har slått på printeren skal det begynne å lyse på skjermen og «inni» printeren.

6. Koble til printeren (for Ultimaker 3 dersom du skal printe over nettverk)

Dette punktet kan hoppes over dersom du printer via ultimaker 2+ eller vil bruke USB-brikke på Ultimaker 3. Merk: Når du gjør dette punktet vil alle design-parameterne Cura har bli erstattet med standard-verdier. I denne forbindelse vil du kunne få spørsmål om hvilke verdier du vil erstatte og hvilke verdier du vil beholde. Vær forberedt på å måtte bruke litt tid dersom disse spørsmålene dukker opp.

Som nevnt ovenfor er det viktig at Cura er konfigurert riktig for riktig printertype og riktig oppsett. Cura må vite hvilken type dyse, hvilken dysestørrelse og hvilke materaler som er satt i hver enkelt printer. Dersom man vil printe med Ultimaker 2+ har brukeren selv ansvaret for at Cura blir konfigurert riktig. For Ultimaker 3 kan Cura detektere alt dette automatisk. Det er derfor en fordel at Cura er koblet til printeren mens man jobber med å justere innstillingene.

Før du begynner denne prosessen må du sørge for at meny <color red>(4)</color> er satt til Ultimaker 3. For å koble Cura til en spesifikk printer trykker du på Settings → Printer → Manage printers → Ultimaker 3 → Connect via Network. Der velger du en printer og trykker Connect. Dersom du får spørsmål om Would you like to use your current printer configuration in Cura? velger du OK. Dersom du får spørsmål Would you keep or discard your custom settings? velger du Discard. Nå vil Cura automatisk hente inn innstillingene for den printeren du nettopp valgte.

7. Sjekk parametre

Dersom du gjorde punkt 6 over skal Cura nå være riktig konfigurert om printertype og dysetype. Du må likevel dobbeltsjekke at alt stemmer. Dersom du ikke gjorde punkt 6 er det ekstra viktig at du velger alt riktig!

 • Meny <color red>(4)</color> må være riktig i forhold til den printeren du skal bruke.
 • Dobbeltsjekk at materialtype, dysetype og -størrelse <color red>(6)</color> stemmer med det som fysisk står i printeren. Dersom du bruker Ultimaker 3 må du sjekke at dette stemmer for begge dysene/extruderne, du velger dyse med meny <color red>(5)</color>. Det finnes to typer dyse, AA og BB. AA brukes til materiale PLA og BB brukes til PVA, les mer om dette neste avsnitt. Pass også på at diameteren til dysa (0.2mm, 0.4mm eller 0.8mm) stemmer med det som fysisk står montert i printerhodet. Til vanlig står det 0.4mm dyse i printerne, men om du er i tvil må dette bekreftes.
 • Sjekk at innstillingene <color red>(7)</color> stemmer.

For den enkle modusen har du tilgang til følgende parametre:

 • Layer height: Tykkelsen på hvert «lag» modellen blir delt i. Tykkere lag betyr færre lag, og printet går fortere, men oppløsningen (detaljnivået) blir litt dårligere
 • Print speed: Hvor fort printhodet beveger seg. Raske print går fortere, men med dårligere oppløsning
 • Infill: Hvor «massiv» modellen blir. Med 100% infill blir figuren helt massiv, men dette er skjelden nødvendig. Normalt er det nok med 10% infill (altså 90% luft inni den ferdige figuren) blir det bygd et rutenett/stilas til støtte inni figuren, og selv om figuren inneholder mye luft vil stilaset gjøre den sterk nok. 10-15% infill er vanligvis nok. Dersom man velger «Layer view» i menyen <color red>(3)</color> kan man studere hvordan dette stilaset blir. Hvis man haker av for «Enable gradual» vil man få mest støttestilaser ved overflaten som skal støttes opp, og mindre stilaser rundt omkring andre steder.
 • Generate support: Dersom figuren har mye overheng vil man måtte bruke støttestrukturer for at printet skal bli vellykket. 3D-printing er en prosess hvor man hele tiden legger ett nytt lag oppå det som ligger under. Og i enkelte tilfeller har man ikke noe underliggende til å støtte opp de nye lagene. Cura kan automatisk bygge slike støttestilaser slik at printet blir OK.
 • Support extruder: Hvilken extruder man vil benytte til å printe støttestrukturer. Man kan printe støttestrukturene i et vannløselig materiale som kalles PVA slik at man kan vaske det vekk etterpå. Derfor kan man selv velge hvilken dyse og materiale man vil printe disse med.
 • Build Plate Adhesion: For å sikre seg at printet fester seg skikkelig til printplaten er det viktig at den er ren og at man har en stor nok overflate rundt figuren som fester seg til platen. Dersom modellen ikke har en slik overflate fra før kan man lage en ved å hake av her.

Dersom du skal bruke den avanserte modusen kan du finne flere opplysninger om denne her.

8. Kontroller utskriftstid og materialforbruk

I menyen <color red>(8)</color> kan du finne ut cirka hvor lang tid og cirka hvor mye material som går med til modellen. Disse parametrene avgjør hvor mye printet koster, se egen prisliste.

9. Sjekk at printets tverrsnitt gir mening

Dette punktet kan hoppes over dersom du har nok erfaring med 3D-printing til at du vet at alt er satt opp og konfigurert riktig. Dersom du er i tvil er det imidlertid lurt å gjennomføre dette trinnet. I løpet av denne prosessen vil du se i detalj hvordan sliceren vil printe ut ditt design, trinn for trin, lag for lag. Med tanke på læring er dette altså meget nyttig.

I meny <color red>(3)</color> velger du Layer View. Bruk slideren til å inspisere hvordan printet vil se ut, lag for lag. Dobbeltsjekk at alt du ser gir mening. Endre tilbake til Solid View etterpå.

10. Start printet

Nå er du klar til å starte printet. Metoden her er avhengig av valgene du har tatt ovenfor. Dersom printet ikke starter når du er ferdig med dette punktet, evt. om du får feilmeldinger på skjermen på printeren eller får feilmeldinger i Cura, har ikke Cura fått riktige verdier på materialer, dysestørrelse, eller andre parametre. Printeren vil i enkelte tilfeller nekte å godta jobben dersom noe er galt med oppsettet. I så fall må man gå helt tilbake til punkt 6 og prøve på nytt igjen.

10.1 Ultimaker 3 over nettverk

Dersom du er tilkoblet via nettverk skal det vært tilstrekkelig å trykke på Print over network i meny <color red>(8)</color>. Nå vil Cura lage en g-kodefil og overføre til printeren. Muligens må du til printeren etterpå og fysisk trykke inn det runde hjulet på printeren for å starte printet, men dette er ikke alltid nødvendig. Dersom Print over network ikke er tilgjengelig må du dobbeltsjekke at du fortsatt er koblet til printeren.

10.2 Via USB-brikke eller SD-kort

Hvis du ikke vil printe via nettverk henter du USB-minnebrikken (for Ultimaker 3) eller SD-kortet (for Ultimaker 2+) fra printeren du vil bruke og setter den i din datamaskin. Etterpå bruker du pilen til høyre for Print over network-knappen i meny <color red>(8)</color> til å velge Save to removable Drive X (der X er stasjonsnavnet eller printernavnet for din lagringsbrikke). Deretter trykker du på Save to Removable Drive. Nå vil Cura lage en g-kodefil og legge den på minnebrikken. Etterpå løser du ut brikken (trygg fjerning) fra datamaskinen din og setter den tilbake i printeren.

Deretter bruker du hjulet foran på printeren til å starte printet. Drei hjulet til Print-knappen er uthevet. Trykk deretter inn hjulet for å velge dette alternativet. Drei deretter på hjulet og bla deg ned til din g-kodefil. Start printet ved å trykke inn hjulet mens din fil er uthevet.

11. Pass på printet til det er ferdig

Følg nøye med på de første fire-fem lagene mens de blir printet. Dersom alt går bra i starten er det stor sannsynlighet for at resten går bra også. Men dersom noe går galt i de første lagene, f.eks. at printet løsner, må man vurdere å avbryte printet. Det er ikke tillatt å gå fra et print uten at noen passer på det med mindre man er 100% sikker på at alt vil gå bra og har nok erfaring til å vurdere risiko. Hvis noe går galt og ingen er der til å avbryte printet kan resultatet bli brann eller ødelagt printer.

hvordan_bruke_cura.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki