Brukerverktøy

Nettstedverktøy


hvordan_bruke_openscad

Hvordan bruke OpenSCAD

OpenSCAD er et skript-basert, matematikkorientert format hvor du skriver inn matematiske formler som kommandoer i en tekstfil. I løpet av prosessen lærer du om enkle geometriske former og sammensatte objekter i et tredimensjonalt koordinatsystem. De største fordelene med å bruke OpenSCAD fremfor andre 3D-programmer er

  1. Det er mulig å dele skriptet ditt med andre slik at de kan ta utgangspunkt i dine formler, men fortsette å endre på dem.
  2. Man kan benytte parametre og ligninger mens man dimensjonerer det man lager. Dette gjør det enklere å tenke
  3. Man kan bruke enkel logikk (programmering med if, then, else) til å lage avanserte design
  4. Man finner komplett dokumentasjon, med bilder og eksempler, på OpenSCADs hjemmeside.

Åpne programmet

Når du åpner OpenSCAD får du opp et vindu som ser slik ut:

De grønne knappene gir deg mulighet til å lage et nytt, tomt design, åpne et allerede eksisterende design, fortsette å arbeide med et design som allerede ligger i arbeidslisten, eller åpne eksemper eller hjemmesiden med dokumentasjon.

Hvis du er ukjent med OpenSCAD kan du laste ned denne eksempelmappen, pakke ut innholdet og åpne filen som heter snømann.scad. Snømannen er ikke ferdig, så en fin oppvarmingsoppgave kan være å justere avstanden mellom «snøballene» slik at snømannen får riktige proposjoner samt sette på øyne og nese. Bruk dokumentasjonen på OpenSCADs hjemmeside til å forstå hva du gjør.

Til venstre er programmeringsvinduet, her skriver du inn koden som skal bli til ditt design. Til høyre er forhåndsvisningsvinduet hvor du etter hvert vil få se en forhåndsvisning av resultatet. Bruk av kodevinduet vil ikke bli behandlet her; bruk dokumentasjonen online til dette.

Forhåndsvisningsvinduet

Knappene under forhåndsvisningen lar deg zoome og manipulere koordinatsystemet i forhåndsvisningsvinduet. Du kan også zoome ut og inn med mushjulet, og med høyre musetast kan du rotere designet og se fra ulike vinkler. Men venstre musetast kan du flytte koordinatsystemet rundt omkring.

Knapper for filmanipulering

Med knappene over kan du lage nytt design, åpne et gammelt design, lagre, angre endringer og organisere innrykk i koden din. En strukturert kode med god bruk av innrykk og kommentarer (se eksempel over) er viktig for feilsøking.

Knapper for forhåndsvisning og rendring

Knappene over bruker du mens du designer. Den til venstre vil oppdatere forhåndsvisningen til høyre i skjermbildet hver gang du trykker på den. Hver gang du har gjort endringer i koden din trykker du på den.

Knappen i midten vil rendre koden din til en matematisk modell. Dette kan ta lang tid, avhenging av hvor kompleks modellen din er, og er noe man typisk gjør når hele designet er helt ferdig.

Knappen til høyre bruker du når du skal laste ned den ferdig rendrede matematiske modellen. Filformatet som benyttes er *.stl.

Avanserte eksempler

Eksempelmappen inneholder et par eksempler som illustrerer OpenSCADs store fordeler. På et lærerkurs vi holdt hadde vi ikke tid til at hver enkelt lærer fikk både 3D-modellerer og 3D-printe, for begge prosessene tar mye tid. Løsningen ble å gi lærerne et parametrisert halvferdig design på en lampeskjerm, hvor de bare endret på parametrene for å få sitt design ferdig tidsnok.

Til et annet kurs skulle vi designe en støpeform. Her ble if/else-betingelser benyttet til å evaluere en del av parametrene til å ta aktive valg om hvordan formen skulle hules ut og hvilken formhalvdel man skulle generere.

hvordan_bruke_openscad.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki