Brukerverktøy

Nettstedverktøy


innstillinger_for_printrbot_simple_metal

Innstillinger for Printrbot Simple Metal

Innstillinger for Cura

Våre 3D-printere er av typen Printrbot Simple metal, og det finnes en fil med standard-innstillinger for denne typen printer for Cura. Dersom du benytter en av våre maskiner kan du laste inn denne standard-filen i Cura ved å trykke

File -> Recent Profile Files -> simple.plus_.gettingstarted.ini

Dersom du ikke finner filen i Recent Profile Files eller bruker din egen maskin må du velge

File -> Open Profile

og derfra bla deg fram til filen. Dersom du benytter en av våre maskiner finner du filen på

Denne datamaskin -> Offentlig -> Simple.Plus.GettingStarted.ini

eller den kan lastes ned herfra. Det er mulig at du må endre noen av innstillingene slik at de passer til ditt design.

Når du er ferdig med å justere innstillingene og er klar til å skrive ut designet ditt kan g-koden eksporteres fra Cura ved å trykke

File -> Save GCode

Vår printserver

Vår printserver kan finnes her og er bare tilgjengelig dersom du er tilkoblet nettverket på Trigger. For å slå på printserveren må hoved-PCen i Trigger stå på. Når du skal slå på 3D-printerne er det viktig at alle printerne er avslått først, og at du slår dem på i riktig nummerisk stigende rekkefølge. La det gå noen sekunder mellom hver printer du slår på. Sett forfra står printerne plassert slik i 3D-printeskapet:

Printrbot1 Printrbot2
Printrbot3 Printrbot4
Printrbot5 Printrbot6

Etter at printerne er påslått skal det se ca. slik ut i printerserveren:

Øverst til høyre er en del knapper: Funksjonen til disse er (fra venstre)

  1. Hjem. Denne knappen tar deg med til hovedskjermen/dashboard, se bilde over
  2. Status for alle printerne. Trykk her, så kan se se hvilke printere som er ledige og fremgangen til de printerne som er i bruk. Trykk på en printer så kommer du til kommando-siden for den aktuelle printeren (se bilde under).
  3. Driftsmeldinger. Her får du beskjed når en printer blir ledig eller om andre begivenheter
  4. Fullskjerm. Trykker du her vil printserveren fylle hele skjermen
  5. Innstillinger. Ligg unna denne!
  6. Velg språk. Ligg unna denne!

Hvis du trykker «Go to printer» eller på en av printerne i status-listen kommer du til styringssiden for hver enkelt printer

Under fanen «Print» kan du laste opp g-kodefilen din. Velger du «Direct Print» vil g-kodefilen bli sendt til printeren. Dersom du velger «Upload G-Code» vil g-kodefilen derimot bli lagret på serveren inntil den blir manuelt slettet, men den blir ikke automatisk printet. Du må i dette tilfellet starte printet manuelt ved å trykke på den blå knappen helt til venstre for g-kodefilen. Ved å trykke på 🛈-knappen til venstre for filen kan man bl.a. se hva det vil koste å printe ut objektet.

Med disse knappene kan du manuelt styre printerens fart, temperaturer og vifter:

I fanen «Control» kan du manuelt styre printerens motorer, og i fanen «Console» kan du sende G-koder og kommandoer direkte til printeren. Gjør dette kun om du vet hva du gjør!

innstillinger_for_printrbot_simple_metal.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki