User Tools

Site Tools


introduksjon_til_microbit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
introduksjon_til_microbit [2018/02/12 13:01]
royeven opprettet
introduksjon_til_microbit [2018/02/19 14:03]
royeven
Line 1: Line 1:
 ====== Introduksjon til micro:bit ====== ====== Introduksjon til micro:bit ======
 +Micro:bit er et kretskort som inneholder en liten programmerbar datamaskin. Du bestemmer hva datamaskinen skal programmeres til å gjøre. Du kan gi //input// til datamaskinen via knapper (på bildet merket A og B), via radio fra en annen micro:bit eller via kontaktene (se nederst på bildet under). Du kan til og med pare den med mobiltelefonen din vie bluetooth og gi den input fra telefonen din.
 +
 +{{microbit:microbit-front.png}}
 +
 +I midten på bildet ser du en led-matrise (et rutenett av LEDs) på 5x5 punkter. Denne kan brukes til å vise tekst og animasjoner (som en skjerm) eller diodene kan også fungere som lyssensorer (detektere hvor kraftig lys som treffer dem).
 +
 +Kantkontaktene (nederst på bildet) er for å koble til bl.a. motorer, sensorer og batterier.
 +
 +===== Hvordan programmere micro:bit =====
 +
 +Programmering av micro:bit gjøres via en nettleser, hvor du bygger opp programmet ditt ved hjelp av enkle programmeringsblokker. Adressen er [[https://makecode.microbit.org/#]]
 +
 +{{microbit:web-ui.png}}
 +
 +Slik gjør du det:
 +  - Koble micro:bit til datamaskinen din via USB-kabel
 +  - Åpne en nettleser og gå til [[https://makecode.microbit.org/#]]
 +  - Gi prosjektet ditt et navn (se navnefelt merket <color red>5</color> i bildet over)
 +  - Finn programmeringsblokkene du vil bruke i felt <color red>2</color>. Klikk på blokken du vil bruke og trekk det over i felt <color red>3</color>. I eksemplet over brukes 4 blokker:
 +    * ved start: innholdet i denne blokken kjøres én gang hver gang du slår på strømmen på micro:biten
 +    * gjenta for alltid: innholdet i denne blokken gjentas gang etter gang etter gang
 +    * når knapp A trykkes: innholdet i denne blokken gjentas hver gang du trykker på knapp A
 +    * når knapp B trykkes: innholdet i denne blokken gjentas hver gang du trykker på knapp B
 +    * Hver blokk inneholder kommandoer som enten oppretter et tall, endrer på tallet eller viser tallet på skjermen. Til sammen vil disse fire blokkene lage en variabel (kalt tall) og ved start blir denne satt til null. Tallets verdi vil gang etter gang bli skrevet på skjermen. Når du trykker på knapp A eller B vil variabelen tall bli endret, og skjermen vil oppdatere seg.
 +  - Mens du programmerer kan du bruke knappene i felt <color red>6</color> til å angre endringer eller zoome ut og inn.
 +  - Mens du programmerer kan du teste koden din i simulatoren <color red>1</color>. Her kan du trykke på knappene og se at tallet på skjermen endrer seg.
 +  - I felt <color red>7</color> kan du velge om du vil programmere med blokker eller om du vil programmere  direkte i java. Du kan også bruke dette feltet til å se hvilket javaskript som blir generert av dine blokker. Når du endrer på blokkene vil javaskriptet endre seg tilsvarende
 +  - Når du er ferdig med å programmere kan du laste ned programmet ditt ved å trykke på "Last ned"-knappen (<color red>4</color>)
 +  - Finn tak i den nedlastede filen. Denne havner vanligvis i den mappen som heter "Nedlastinger" eller "Downloads", men den kan også havne andre steder avhengig av hvordan du har satt opp datamaskinen din
 +  - Bruk windows utforsker til å trekke filen over til micro:biten. Programmet vil nå bli overført.
 +{{microbit:utforsker-klikk-og-trekk.png}}
 +
 +===== Introduksjonsoppgaver til micro:bit =====
  
introduksjon_til_microbit.txt · Last modified: 2018/02/19 14:03 by royeven