User Tools

Site Tools


introduksjon_til_microbit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
introduksjon_til_microbit [2018/02/19 14:00]
royeven
introduksjon_til_microbit [2018/02/19 14:01]
royeven
Line 5: Line 5:
  
 I midten på bildet ser du en led-matrise (et rutenett av LEDs) på 5x5 punkter. Denne kan brukes til å vise tekst og animasjoner (som en skjerm) eller diodene kan også fungere som lyssensorer (detektere hvor kraftig lys som treffer dem). I midten på bildet ser du en led-matrise (et rutenett av LEDs) på 5x5 punkter. Denne kan brukes til å vise tekst og animasjoner (som en skjerm) eller diodene kan også fungere som lyssensorer (detektere hvor kraftig lys som treffer dem).
 +
 +Kantkontaktene (nederst på bildet) er for å koble til bl.a. motorer, sensorer og batterier.
  
 ===== Hvordan programmere micro:bit ===== ===== Hvordan programmere micro:bit =====
introduksjon_til_microbit.txt · Last modified: 2018/02/19 14:03 by royeven