User Tools

Site Tools


introduksjon_til_microbit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
introduksjon_til_microbit [2018/02/19 14:00]
royeven
introduksjon_til_microbit [2018/02/19 14:03]
royeven
Line 5: Line 5:
  
 I midten på bildet ser du en led-matrise (et rutenett av LEDs) på 5x5 punkter. Denne kan brukes til å vise tekst og animasjoner (som en skjerm) eller diodene kan også fungere som lyssensorer (detektere hvor kraftig lys som treffer dem). I midten på bildet ser du en led-matrise (et rutenett av LEDs) på 5x5 punkter. Denne kan brukes til å vise tekst og animasjoner (som en skjerm) eller diodene kan også fungere som lyssensorer (detektere hvor kraftig lys som treffer dem).
 +
 +Kantkontaktene (nederst på bildet) er for å koble til bl.a. motorer, sensorer og batterier.
  
 ===== Hvordan programmere micro:bit ===== ===== Hvordan programmere micro:bit =====
Line 17: Line 19:
   - Gi prosjektet ditt et navn (se navnefelt merket <color red>5</color> i bildet over)   - Gi prosjektet ditt et navn (se navnefelt merket <color red>5</color> i bildet over)
   - Finn programmeringsblokkene du vil bruke i felt <color red>2</color>. Klikk på blokken du vil bruke og trekk det over i felt <color red>3</color>. I eksemplet over brukes 4 blokker:   - Finn programmeringsblokkene du vil bruke i felt <color red>2</color>. Klikk på blokken du vil bruke og trekk det over i felt <color red>3</color>. I eksemplet over brukes 4 blokker:
-    * ved start: innholdet i denne blokken kjøres én gang hver gang du dlår på strømmen på micro:biten+    * ved start: innholdet i denne blokken kjøres én gang hver gang du slår på strømmen på micro:biten
     * gjenta for alltid: innholdet i denne blokken gjentas gang etter gang etter gang     * gjenta for alltid: innholdet i denne blokken gjentas gang etter gang etter gang
     * når knapp A trykkes: innholdet i denne blokken gjentas hver gang du trykker på knapp A     * når knapp A trykkes: innholdet i denne blokken gjentas hver gang du trykker på knapp A
introduksjon_til_microbit.txt · Last modified: 2018/02/19 14:03 by royeven