User Tools

Site Tools


introduksjon_til_microbit

This is an old revision of the document!


Introduksjon til micro:bit

Micro:bit er et kretskort som inneholder en liten programmerbar datamaskin. Du bestemmer hva datamaskinen skal programmeres til å gjøre. Du kan gi {!input:test} til datamaskinen via knapper

introduksjon_til_microbit.1518437396.txt.gz · Last modified: 2018/02/12 13:09 by royeven