User Tools

Site Tools


introduksjon_til_microbit

This is an old revision of the document!


Introduksjon til micro:bit

Micro:bit er et kretskort som inneholder en liten programmerbar datamaskin. Du bestemmer hva datamaskinen skal programmeres til å gjøre. Du kan gi input til datamaskinen via knapper (på bildet merket A og B), via radio fra en annen micro:bit eller via kontaktene (se nederst på bildet under). Du kan til og med pare den med mobiltelefonen din vie bluetooth og gi den input fra telefonen din.

I midten på bildet ser du en led-matrise (et rutenett av LEDs) på 5×5 punkter. Dette er nyttig å bruke dersom du skal hente data ut fra micro:biten.

Hvordan programmere micro:bit

Programmering av micro:bit gjøres via en nettleser. Adressen er [[https://makecode.microbit.org/#[[

Ved hjelp av enkle programmeringsblokker bygger du opp programmet ditt.

introduksjon_til_microbit.1518439026.txt.gz · Last modified: 2018/02/12 13:37 by royeven