User Tools

Site Tools


introduksjon_til_microbit

This is an old revision of the document!


Introduksjon til micro:bit

Micro:bit er et kretskort som inneholder en liten programmerbar datamaskin. Du bestemmer hva datamaskinen skal programmeres til å gjøre. Du kan gi input til datamaskinen via knapper (på bildet merket A og B), via radio fra en annen micro:bit eller via kontaktene (se nederst på bildet under). Du kan til og med pare den med mobiltelefonen din vie bluetooth og gi den input fra telefonen din.

I midten på bildet ser du en led-matrise (et rutenett av LEDs) på 5×5 punkter. Dette er nyttig å bruke dersom du skal hente data ut fra micro:biten.

Hvordan programmere micro:bit

Programmering av micro:bit gjøres via en nettleser, hvor du bygger opp programmet ditt ved hjelp av enkle programmeringsblokker. Adressen er https://makecode.microbit.org/#

Slik gjør du det:

  1. Koble micro:bit til datamaskinen din via USB-kabel
  2. Åpne en nettleser og gå til https://makecode.microbit.org/#
  3. Gi prosjektet ditt et navn (se navnefelt merket 5 i bildet over.
  4. Finn programmeringsblokkene du vil bruke i felt 2. Klikk på blokken du vil bruke og trekk det over i felt 3. I eksemplet over brukes 4 blokker:
  5. Mens du programmerer kan du bruke knappene i felt 6 til å angre endringer eller zoome ut og inn.
  6. Mens du programmerer kan du teste koden din i simulatoren 1. Her kan du trykke på knappene og se at tallet på skjermen endrer seg.
introduksjon_til_microbit.1518439622.txt.gz · Last modified: 2018/02/12 13:47 by royeven