User Tools

Site Tools


laserkutter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
laserkutter [2017/01/27 10:22]
royeven
laserkutter [2017/08/01 09:04]
lars
Line 5: Line 5:
 Notatet beskriver detaljert hvordan man går fram for skjære eller gravere en plate med utgangspunkt i en pdf-fil. En detaljert manual for laserkutteren finner du {{:laser:fusion-manual-web.pdf|her}}. Notatet beskriver detaljert hvordan man går fram for skjære eller gravere en plate med utgangspunkt i en pdf-fil. En detaljert manual for laserkutteren finner du {{:laser:fusion-manual-web.pdf|her}}.
  
-===== 2. .pdf-filen ===== +===== 2. Klargjøring av laserkutteren =====
- +
-Lag tegningen og lagre den som en pdf-fil. Filen skal lagres på den lokale katalogen på serveren på Trigger. Pdf-dokumentet kan godt inneholde flere sider. Det kan være lurt å dele opp med en side for hver av operasjonene gravering og skjæring. +
- +
-==== 2.1 Opprett katalog på Trigger ==== +
- +
-Installer katalogen på egen pc. Dette gjøres ved å gå til "Datamaskin" (under Windowslogoen nederst i venstre hjørne) på Windows 7 og velge "Datamaskin". Dernest velges "Koble til nettverksstasjon" på menylinja. +
- +
-Velg Stasjon (f.eks. x) og skriv inn under Mappe: +
-\\trigger.vitensenteret.com\Felles +
- +
-"Koble til ved hjelp av annen legitimasjon" og skriv inn: +
-Bruker: Viten +
-Passord: **spør** +
- +
-Opprett en katalog f.eks.: med eget navn. Denne mappen kan nå nås fra PC'en ved laserkutteren og hentes direkte opp i programmet for styring av laserkutteren. +
- +
- +
-==== 2.2 Logg på i Trigger ==== +
- +
-Velg bruker "Viten" på maskinen ved Laser-kutteren +
- +
-Bruker: Viten +
-Passord: **spør** +
-Gå til: Denne PC +
-Velg: Felles +
-Velg katalogen: <Personlig katalog> +
- +
- +
-===== 3. Klargjøring av laserkutteren =====+
  
 Prosedyre for klargjøring av laserkutter. Prosedyre for klargjøring av laserkutter.
  
-==== 3.1 Oppstart av laserkutteren og avtrekksvifte ====+==== 2.1Oppstart av laserkutteren og avtrekksvifte ====
  
 Det er tre brytere som må slås på:  Det er tre brytere som må slås på: 
Line 47: Line 18:
   - Bruk hørselvern, viktigere enn du skulle tro.    - Bruk hørselvern, viktigere enn du skulle tro. 
  
-==== Plassering av platen ====+==== 2.2. Plassering av platen ====
  
 Normalt legges plata slik at øverste venstre hjørne ligger i tilsvarende hjørne på bordet til laserkutteren. Normalt legges plata slik at øverste venstre hjørne ligger i tilsvarende hjørne på bordet til laserkutteren.
Line 55: Line 26:
  
  
-==== 3.3 Kalibrering ====+==== 2.3Kalibrering ====
  
   - Ta triangelet som ligger i fordypningen til venstre på laserkutteren, og heng det på de to knaggene på {{ laser:laser_1.jpg?200|}}skrivehodet som vist på figuren over til høyre.   - Ta triangelet som ligger i fordypningen til venstre på laserkutteren, og heng det på de to knaggene på {{ laser:laser_1.jpg?200|}}skrivehodet som vist på figuren over til høyre.
Line 64: Line 35:
   - En kan ev. senke fokuspunktet noe ved andre eller tredje kjøring dersom man ønsker å skjære et noe tykkere materiale.   - En kan ev. senke fokuspunktet noe ved andre eller tredje kjøring dersom man ønsker å skjære et noe tykkere materiale.
  
 +===== 3. Filer til utskrift =====
  
 +Lag tegningen og lagre den i ønsket format (.pdf for FlexiDesigner, CorelDraw takler flere format). Filen skal lagres på den lokale katalogen på serveren på Trigger. Pdf-dokumentet kan godt inneholde flere sider. Det kan være lurt å dele opp med en side for hver av operasjonene gravering og skjæring.
  
 +==== 3.1. Logg på i Trigger ====
  
 +Velg bruker "Admin" på maskinen ved Laser-kutteren.
 +Det er **VIKTIG** at man forholder seg til denne brukeren da både FlexiDesigner og CorelDraw ikke er spesielt glade i å forholde seg til mange brukerkontoer. I tillegg er det lagret materialprofiler på denne kontoen som gjør at man ikke behøver å teste innstillinger på forhånd.
  
 +Bruker: Admin \\ 
 +Passord: **spør** \\ 
 +Gå til: Denne PC
  
 +=== 3.1.1. Opprett katalog på Trigger ===
  
 +Installer katalogen gjerne på egen pc. Dette gjøres ved å gå til "Datamaskin" (under Windowslogoen nederst i venstre hjørne) på Windows 7 og velge "Datamaskin". Dernest velges "Koble til nettverksstasjon" på menylinja.
  
-===== 4Klargjøring av fila for skjæring/gravering =====+Velg Stasjon (f.eks. x) og skriv inn under Mappe: 
 +\\trigger.vitensenteret.com\Felles
  
-Start programmet FlexiDESIGNER.+"Koble til ved hjelp av annen legitimasjon" og skriv inn: \\ 
 +Bruker: Admin \\ 
 +Passord: **spør Lars**
  
-==== 4.1 Hent inn fila ====+Opprett en katalog f.eks.: med eget navn. Denne mappen kan nå nås fra PC'en ved laserkutteren og hentes direkte opp i programmet for styring av laserkutteren.
  
-Hent ønsket fil fra katalogen: \\trigger.vitensenteret.com\Felles\<personlig underkatalog>  +===== 4. Klargjøring av fila for skjæring/gravering =====
-(Dvs. Denne PC - Felles - <personlig katalog>+
-Dersom det er et dokument med flere sider velg aktuell side. Se figuren under: +
- +
-{{laser:laser3.jpg?400|}} {{laser:laser4.jpg?400|}}           +
-            +
-Den aktuelle tegningen framkommer på arbeidsflaten i programmet (figur over til høyre): +
- +
-==== 4.2. Marker det som skal skrives/skjæres ut ==== +
- +
-Velg den delen av fila du ønsker å skrive ut ved å ramme den inn med markøren, figuren blir da rød.  Det holder at rammen berører den aktuelle delen av tegningen for å bli med i det markerte feltet.  +
-Bruk SKIFT-tasten til å legge til nye markerte delertil tegningen.  +
- +
-==== 4.3. Plasser tegning på skrivebordet ==== +
- +
-Dersom man har flere lag av tegninger som skal skrives ut i flere omganger, men være posisjonert i forhold til hverandre, vil det være lurt å ha en markør (kryss) i kanten av tegningen som gjør det lett å posisjonere lagene i forhold til hverandre.: +
-Posisjoner markøren slik at den er i hjørnet av rammen (f.eks. øverst til venstre) +
-  * Velg print (printer ikon) fra menylinja  +
-{{laser:laser5.jpg|}} +
-  * Velg "SELECTION ONLY" som gjør at bare det du har merket skrives ut +
-  * Velg "FIT BORDER" hvilket betyr at tegningen tilpasses grensene til skrivefordet. +
-  * Velg "UPPER LEFT" hvilket gjør at markøren (krysset) treffer øverste venstre hjørne {{ laser:laser6.jpg?150|}} +
- +
-Dersom man ikke har gjort noe med skalleringen vil den treffe andre tegninger som er markert med det samme korset på samme sted. +
- +
-==== 4.4. Velg "papirstørrelse" ==== +
- +
-Når man henter opp en tegning på en pdf-fil så vil man normalt få et avmerket område på tegneflata som er lik den man henter opp. Det enkleste er någjøre skrive flate like stor som skrivebordet til laserkutteren, dvs. ca. 1000 x 600 mm. Dette gjøres ved å venstreklikke på skriveplata i programmet  ved siden av menyene. Da kommer menyen vist på figuren til høyre opp. Velg fanen til venstre og velg pila til høyre i innboksen. Velg formatet laser nederst i nedtrekksmenyen og pass på at formatet er liggende (under midten av menyen).  Skriveflaten er da lik bordet til laseren.+
  
-==== 4.5Skalering ====+Guidene under tar for seg både FlexiDesigner og CorelDrawProgrammene gjør mye likt, men CorelDraw inneholder en rekke funksjoner og snarveier som ikke FlexiDesigner kan skilte med. I tillegg kan CorelDraw enkelt importere filformater (.dxf, .eps) som ikke FlexiDesigner håndterer særlig bra.
  
-Gå inn på "ARRANGE" på menylinja og velg "RESIZE". Da vil man få opp en menyboks på venstre side som inneholder en innboks hvor man kan justere skalleringen. Normal vil aspekst-forholdet beholdes, dvs. hak av for "Proportional". +  * [[CorelDraw]|CorelDraw]] 
-Dersom tegningen opprinnelig var i A4 eller A3 vil tegningen etter oppskalering kanskje gå ut over grensene på det opprinnelige tegnebordet. Da kan man gå inn i innboksen og velge ny størrelse på rammen. Velg "LASER", nederst i menyen, og du vil få hele bordets størrelse opp som ramme på skjermen som omtalt foran.+  * [[FlexiDesigner]|FlexiDesigner]]
  
-==== 4.6. Valg av printtype ====+===== 5Printerdrivere =====
  
 Det er i hovedsak to typer printing i tillegg til at de kan kombineres.: Det er i hovedsak to typer printing i tillegg til at de kan kombineres.:
Line 145: Line 102:
 Ved å trykke OK vil man sende jobben til Laserkutteren. Ved å trykke OK vil man sende jobben til Laserkutteren.
  
-===== 5. Merking =====+===== 6. Merking =====
  
 Normalt vil en kunne merke ulike deler av en pdf-fil. På denne måten kan en dele opp jobben i flere omganger. Dette kan være aktuelt ved et en først merker alt som skal graveres, for så å merke alt som skal skjæres. Denne rekkefølgen er å foretrekke, spesielt dersom man skal skjære ut små biter som senere skal graveres. Stabiliteten blir dermed mye bedre ved gravering, når man venter med å skjære. Normalt vil en kunne merke ulike deler av en pdf-fil. På denne måten kan en dele opp jobben i flere omganger. Dette kan være aktuelt ved et en først merker alt som skal graveres, for så å merke alt som skal skjæres. Denne rekkefølgen er å foretrekke, spesielt dersom man skal skjære ut små biter som senere skal graveres. Stabiliteten blir dermed mye bedre ved gravering, når man venter med å skjære.
laserkutter.txt · Last modified: 2017/08/01 09:04 by lars