User Tools

Site Tools


laserkutter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
laserkutter [2017/07/31 12:33]
lars [5. Merking]
laserkutter [2017/08/01 08:56]
lars
Line 16: Line 16:
 \\trigger.vitensenteret.com\Felles \\trigger.vitensenteret.com\Felles
  
-"Koble til ved hjelp av annen legitimasjon" og skriv inn: +"Koble til ved hjelp av annen legitimasjon" og skriv inn: \\ 
-Bruker: Viten +Bruker: Admin \\ 
-Passord: **spør**+Passord: **spør Lars**
  
 Opprett en katalog f.eks.: med eget navn. Denne mappen kan nå nås fra PC'en ved laserkutteren og hentes direkte opp i programmet for styring av laserkutteren. Opprett en katalog f.eks.: med eget navn. Denne mappen kan nå nås fra PC'en ved laserkutteren og hentes direkte opp i programmet for styring av laserkutteren.
Line 66: Line 66:
   - Bekreft at fokusering er utført ved å trykk: SET (trykk Joy sticken rett inn)   - Bekreft at fokusering er utført ved å trykk: SET (trykk Joy sticken rett inn)
   - En kan ev. senke fokuspunktet noe ved andre eller tredje kjøring dersom man ønsker å skjære et noe tykkere materiale.   - En kan ev. senke fokuspunktet noe ved andre eller tredje kjøring dersom man ønsker å skjære et noe tykkere materiale.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
 ===== 4. Klargjøring av fila for skjæring/gravering ===== ===== 4. Klargjøring av fila for skjæring/gravering =====
  
-Denne guiden tar for seg både FlexiDesigner og CorelDraw. Programmene gjør mye likt, men CorelDraw inneholder en rekke funksjoner og snarveier som ikke FlexiDesigner kan skilte med. I tillegg kan CorelDraw enkelt importere filformater (.dxf, .eps) som ikke FlexiDesigner håndterer særlig bra. +Guidene under tar for seg både FlexiDesigner og CorelDraw. Programmene gjør mye likt, men CorelDraw inneholder en rekke funksjoner og snarveier som ikke FlexiDesigner kan skilte med. I tillegg kan CorelDraw enkelt importere filformater (.dxf, .eps) som ikke FlexiDesigner håndterer særlig bra.
- +
-==== 4.1 FlexiDesigner ==== +
- +
-=== 4.1.1 Hent inn fila === +
- +
-Hent ønsket fil fra katalogen: \\trigger.vitensenteret.com\Felles\<personlig underkatalog>  +
-(Dvs. Denne PC - Felles - <personlig katalog>+
-Dersom det er et dokument med flere sider velg aktuell side. Se figuren under: +
- +
-{{laser:laser3.jpg?400|}} {{laser:laser4.jpg?400|}}           +
-            +
-Den aktuelle tegningen framkommer på arbeidsflaten i programmet (figur over til høyre): +
- +
-=== 4.1.2 Marker det som skal skrives/skjæres ut === +
- +
-Velg den delen av fila du ønsker å skrive ut ved å ramme den inn med markøren, figuren blir da rød.  Det holder at rammen berører den aktuelle delen av tegningen for å bli med i det markerte feltet.  +
-Bruk SKIFT-tasten til å legge til nye markerte delertil tegningen.  +
- +
-=== 4.1.3. Plasser tegning på skrivebordet === +
- +
-Dersom man har flere lag av tegninger som skal skrives ut i flere omganger, men være posisjonert i forhold til hverandre, vil det være lurt å ha en markør (kryss) i kanten av tegningen som gjør det lett å posisjonere lagene i forhold til hverandre.: +
-Posisjoner markøren slik at den er i hjørnet av rammen (f.eks. øverst til venstre) +
-  * Velg print (printer ikon) fra menylinja  +
-{{laser:laser5.jpg|}} +
-  * Velg "SELECTION ONLY" som gjør at bare det du har merket skrives ut +
-  * Velg "FIT BORDER" hvilket betyr at tegningen tilpasses grensene til skrivefordet. +
-  * Velg "UPPER LEFT" hvilket gjør at markøren (krysset) treffer øverste venstre hjørne {{ laser:laser6.jpg?150|}} +
- +
-Dersom man ikke har gjort noe med skalleringen vil den treffe andre tegninger som er markert med det samme korset på samme sted. +
- +
-=== 4.1.4. Velg "papirstørrelse" === +
- +
-Når man henter opp en tegning på en pdf-fil så vil man normalt få et avmerket område på tegneflata som er lik den man henter opp. Det enkleste er någjøre skrive flate like stor som skrivebordet til laserkutteren, dvs. ca. 1000 x 600 mm. Dette gjøres ved å venstreklikke på skriveplata i programmet  ved siden av menyene. Da kommer menyen vist på figuren til høyre opp. Velg fanen til venstre og velg pila til høyre i innboksen. Velg formatet laser nederst i nedtrekksmenyen og pass på at formatet er liggende (under midten av menyen).  Skriveflaten er da lik bordet til laseren. +
- +
-=== 4.1.5. Skalering ===+
  
-Gå inn på "ARRANGE" på menylinja og velg "RESIZE". Da vil man få opp en menyboks på venstre side som inneholder en innboks hvor man kan justere skalleringen. Normal vil aspekst-forholdet beholdes, dvs. hak av for "Proportional". +* [[CorelDraw]|CorelDraw]] 
-Dersom tegningen opprinnelig var i A4 eller A3 vil tegningen etter oppskalering kanskje gå ut over grensene på det opprinnelige tegnebordet. Da kan man gå inn i innboksen og velge ny størrelse på rammen. Velg "LASER", nederst i menyen, og du vil få hele bordets størrelse opp som ramme på skjermen som omtalt foran.+* [[FlexiDesigner]|FlexiDesigner]]
  
-==== 4.6. Valg av printtype ====+===== 5Printerdrivere =====
  
 Det er i hovedsak to typer printing i tillegg til at de kan kombineres.: Det er i hovedsak to typer printing i tillegg til at de kan kombineres.:
laserkutter.txt · Last modified: 2017/08/01 09:04 by lars