User Tools

Site Tools


laserkutter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
laserkutter [2017/08/01 08:57]
lars [4. Klargjøring av fila for skjæring/gravering]
laserkutter [2017/08/01 09:04]
lars
Line 5: Line 5:
 Notatet beskriver detaljert hvordan man går fram for skjære eller gravere en plate med utgangspunkt i en pdf-fil. En detaljert manual for laserkutteren finner du {{:laser:fusion-manual-web.pdf|her}}. Notatet beskriver detaljert hvordan man går fram for skjære eller gravere en plate med utgangspunkt i en pdf-fil. En detaljert manual for laserkutteren finner du {{:laser:fusion-manual-web.pdf|her}}.
  
-===== 2. .pdf-filen ===== +===== 2. Klargjøring av laserkutteren =====
- +
-Lag tegningen og lagre den som en pdf-fil. Filen skal lagres på den lokale katalogen på serveren på Trigger. Pdf-dokumentet kan godt inneholde flere sider. Det kan være lurt å dele opp med en side for hver av operasjonene gravering og skjæring. +
- +
-==== 2.1 Opprett katalog på Trigger ==== +
- +
-Installer katalogen på egen pc. Dette gjøres ved å gå til "Datamaskin" (under Windowslogoen nederst i venstre hjørne) på Windows 7 og velge "Datamaskin". Dernest velges "Koble til nettverksstasjon" på menylinja. +
- +
-Velg Stasjon (f.eks. x) og skriv inn under Mappe: +
-\\trigger.vitensenteret.com\Felles +
- +
-"Koble til ved hjelp av annen legitimasjon" og skriv inn: \\ +
-Bruker: Admin \\ +
-Passord: **spør Lars** +
- +
-Opprett en katalog f.eks.: med eget navn. Denne mappen kan nå nås fra PC'en ved laserkutteren og hentes direkte opp i programmet for styring av laserkutteren. +
- +
- +
-==== 2.2 Logg på i Trigger ==== +
- +
-Velg bruker "Admin" på maskinen ved Laser-kutteren. +
-Det er **VIKTIG** at man forholder seg til denne brukeren da både FlexiDesigner og CorelDraw ikke er spesielt glade i å forholde seg til mange brukerkontoer. I tillegg er det lagret materialprofiler på denne kontoen som gjør at man ikke behøver å teste innstillinger på forhånd. +
- +
-Bruker: Admin +
-Passord: **spør** +
-Gå til: Denne PC +
-Velg: Felles +
-Velg katalogen: <Personlig katalog> +
- +
- +
-===== 3. Klargjøring av laserkutteren =====+
  
 Prosedyre for klargjøring av laserkutter. Prosedyre for klargjøring av laserkutter.
  
-==== 3.1 Oppstart av laserkutteren og avtrekksvifte ====+==== 2.1Oppstart av laserkutteren og avtrekksvifte ====
  
 Det er tre brytere som må slås på:  Det er tre brytere som må slås på: 
Line 48: Line 18:
   - Bruk hørselvern, viktigere enn du skulle tro.    - Bruk hørselvern, viktigere enn du skulle tro. 
  
-==== Plassering av platen ====+==== 2.2. Plassering av platen ====
  
 Normalt legges plata slik at øverste venstre hjørne ligger i tilsvarende hjørne på bordet til laserkutteren. Normalt legges plata slik at øverste venstre hjørne ligger i tilsvarende hjørne på bordet til laserkutteren.
Line 56: Line 26:
  
  
- +==== 2.3Kalibrering ====
- +
-==== 3.3 Kalibrering ====+
  
   - Ta triangelet som ligger i fordypningen til venstre på laserkutteren, og heng det på de to knaggene på {{ laser:laser_1.jpg?200|}}skrivehodet som vist på figuren over til høyre.   - Ta triangelet som ligger i fordypningen til venstre på laserkutteren, og heng det på de to knaggene på {{ laser:laser_1.jpg?200|}}skrivehodet som vist på figuren over til høyre.
Line 66: Line 34:
   - Bekreft at fokusering er utført ved å trykk: SET (trykk Joy sticken rett inn)   - Bekreft at fokusering er utført ved å trykk: SET (trykk Joy sticken rett inn)
   - En kan ev. senke fokuspunktet noe ved andre eller tredje kjøring dersom man ønsker å skjære et noe tykkere materiale.   - En kan ev. senke fokuspunktet noe ved andre eller tredje kjøring dersom man ønsker å skjære et noe tykkere materiale.
 +
 +===== 3. Filer til utskrift =====
 +
 +Lag tegningen og lagre den i ønsket format (.pdf for FlexiDesigner, CorelDraw takler flere format). Filen skal lagres på den lokale katalogen på serveren på Trigger. Pdf-dokumentet kan godt inneholde flere sider. Det kan være lurt å dele opp med en side for hver av operasjonene gravering og skjæring.
 +
 +==== 3.1. Logg på i Trigger ====
 +
 +Velg bruker "Admin" på maskinen ved Laser-kutteren.
 +Det er **VIKTIG** at man forholder seg til denne brukeren da både FlexiDesigner og CorelDraw ikke er spesielt glade i å forholde seg til mange brukerkontoer. I tillegg er det lagret materialprofiler på denne kontoen som gjør at man ikke behøver å teste innstillinger på forhånd.
 +
 +Bruker: Admin \\ 
 +Passord: **spør** \\ 
 +Gå til: Denne PC
 +
 +=== 3.1.1. Opprett katalog på Trigger ===
 +
 +Installer katalogen gjerne på egen pc. Dette gjøres ved å gå til "Datamaskin" (under Windowslogoen nederst i venstre hjørne) på Windows 7 og velge "Datamaskin". Dernest velges "Koble til nettverksstasjon" på menylinja.
 +
 +Velg Stasjon (f.eks. x) og skriv inn under Mappe:
 +\\trigger.vitensenteret.com\Felles
 +
 +"Koble til ved hjelp av annen legitimasjon" og skriv inn: \\
 +Bruker: Admin \\
 +Passord: **spør Lars**
 +
 +Opprett en katalog f.eks.: med eget navn. Denne mappen kan nå nås fra PC'en ved laserkutteren og hentes direkte opp i programmet for styring av laserkutteren.
  
 ===== 4. Klargjøring av fila for skjæring/gravering ===== ===== 4. Klargjøring av fila for skjæring/gravering =====
laserkutter.txt · Last modified: 2017/08/01 09:04 by lars