Brukerverktøy

Nettstedverktøy


laserkuttet_nokkelring

Laserkuttet nøkkelring

Denne tutorial er utviklet i samarbeid med Guro Hårstad ved Rosten skole, etter hennes idé.

Å laserkutte en nøkkelring er en fin introduksjonsaktivitet for skoler. Produksjonen er fort gjort, man får utnyttet materialene effektivt og elevene får utfolde seg kreativt ved bruk av digital sløyd.

Processed with VSCO with a6 preset

Lage design i Google Drawing

 • Sett inn → form → former → avrundet rektangel. Bruker den gule «prikken» til å gjøre firkanten mest mulig avrundet.
 • Endre fyllfarge til hvit (evt. ingen) og kantlinjefarge til svart
 • Kopierer denne formen, limer inn, lager kopien mindre og plasserer den inne i den store. Linjene som dukker opp i Google Drawings hjelper til med å midtstille.
 • Sett inn → form → former → ellipse. Hold inne shift når du «drar» for å sette inn formen, slik at du får en sirkel.
 • Kopierer sirkelen, limer inn, lager kopien mindre og plasserer den inne i den store.
 • Sett inn → tekstboks → skriv inn ønsket tekst. Endre skrifttype og -størrelse til teksten passer inne i den avrundede firkanten.
 • Resultatet bør bli noen lunde likt figuren nedenfor.
 • Når du er fornøyd kan du laste ned filen ved å velge Fil→Last ned som→Scaleable Vector Graphics (SVG).

Justere designet slik at det fungerer for laserkutter

Til dette trinnet trenger du en datamaskin med Corel Draw 2017 installert. Vitensenteret har 8 slike datamaskiner på vårt verksted. Du trenger også en SVG-fil med designet ditt.

 1. Åpne CorelDraw 2017
 2. Velg File → New for å gjøre klart for et nytt design. Gi designet et navn, velg «laser» eller «laserkutter» som preset og dobbeltsjekk at innstillingene for det nye prosjektet stemmer. Særlig innstillingene «width» og «height» er viktige. Når alt er ferdig trykker du OK:
 3. Du skal nå ha fått en arbeidsflate (firkant) å arbeide innenfor.
 4. Importer SVG-filen ved å velge File→Import og velg din fil
 5. Bestem hvor på arbeidsflaten du vil plassere det importerte objektet og klikk der

La oss nå ta en titt på arbeidsflaten vår:

Det importerte objektet er nå markert og er omkranset av åtte svarte firkanter som viser sidene i objektet. Her ser vi at det importerte objektet består av mer enn bare selve nøkkelringen. Størsteparten av det importerte objektet er hvitt og går helt i ett med arbeidsflaten og ser ut som «ingenting», men det er faktisk bakgrunnen fra google drawing. Det er mye opprensking som må til for at vi skal kunne laserkutte dette.

 1. Høyreklikk på figuren og velg «Extract Contents».
 2. Klikk på figuren og trekk den langt vekk fra det store krysset som kommer fram på skjermen. Du er langt nok unna når den blå fyllfargen som vil komme når du begynner å flytte på nøkkelringen forsvinner.
 3. I designet ditt er det nå ganske mange forskjellige objekter, noen er usynlige, andre går i ett med bakgrunnen, og noen ligger skjult under andre objekter. Det er nødvendig å slette mange av disse for at laserkutteren skal forstå hva vi forsøker å oppnå. Tips: Du kan trykke View→Wireframe for å gjøre de usynlige objektene synlige. Marker (klikk på) og slett alle de uønskede objektene. Når du er ferdig kan du endre tilbake til View→Enhanced.
 4. Trykk CTRL+A. Nå vil alle objektene bli markert. Dersom mer enn selve nøkkelringen blir markert finnes det fortsatt usynlige objekter i designet. Dersom kun nøkkelringen blir markert når du trykker CTRL+A har du greid å få bort alle de uønskede objektene. Merk: Google Drawing lager ofte «dobbelt lag» med objekter. D.v.s. at det som ser ut som en sirkel på din skjerm gjerne kan være to nøyaktig like store sirkler som ligger oppå hverandre. Det er også viktig å slette den øverste av disse slik at du har kun ett eksemplar av hver del til nøkkelringen. Klikk og trekk i f.eks. en av ringene for å undersøke om du har flere identiske versjoner oppå hverandre. Du kan etterpå bruke angre-knappen til å endre tilbake dersom ting blir feil mens du sletter elementer i designet ditt.
 5. Klikk en gang på den hvite bakgrunnen utenfor figuren for å fjerne alle markeringer av objekter. Høyreklikk én gang på teksten, deretter velger du Order→To Front of page. Dersom valget «To Front of page» er grått og ikke kan velges betyr det at teksten allerede ligger fremst, og at alt er i orden. For de neste trinnene er det nemlig viktig at teksten ligger fremst i designet.

Lage linjer for laserkutting

Når du har kommet til dette stadiet skal du ha alle de «delene» som trengs til nøkkelringen. Når du markerer alle delene (CTRL+A) kan du lese av dimensjonene til designet (markert med rød sirkel under). Juster dimensjonene til passende størrelser. Hvis du markerer hengelåsen til høyre for dimensjonene vil all forstørring/forminsking skalere hele figuren proporsjonalt.

Klikk på den hvite bakgrunnen for å fjerne alle markeringer av objekter. Deretter klikker du én gang på teksten. Hold deretter SHIFT-tasten på tastaturet inne mens du klikker på den innerste sirkelen av nøkkelringen (se rød pil). Nå er både teksten og sirkelen valgt.

Knappene vi kan bruke for å sette sammen flere individuelle linjer til én sammenhengende linje er markert med en rød ellipse i tegningen. Trykk på knappen «Back Minus Front» over markeringen. «Front» vil i dette tilfellet være teksten (for du husker vel at du valgte å sette teksten «To Front of Page» i forrige trinn?). «Back minus Front» vil altså si at at teksten blir «trukket fra» bakgrunnen og limt sammen med bakgrunnen. Altså at bokstavene blir «hull» i bakgrunnen.

Nå skal vi sveise sammen de to ytterste strekene (markert med røde piler) og få en linje som kutter rundt hele figuren. Klikk på en av disse strekene. Hold deretter SHIFT-tasten inne mens du klikker på den andre. Nå skal begge strekene være valgt.

Trykk deretter på WELD-knappen over figuren.

Marker alle strekene (CTRL+A) og velg linjetykkelse «Hairline» over figuren. Det finnes en mulighet for at det nå kommer fram linjer som inntil nå har ligget skjult bak selve figuren. Disse kan i så fall slettes inntil resultatet blir som under:

Helt til slutt kan du markere alle strekene igjen (CTRL+A), høyreklikke på figuren og velge «Group Objects». Dette vil «lime sammen» alle delene til ett felles objekt. Nå er du klar til å sende designet til laserkutteren.

laserkuttet_nokkelring.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki