Brukerverktøy

Nettstedverktøy


microbit

Introduksjon til Micro:bit

Mye av teksten i de følgende wiki-sidene om Micro:bit og bit:bot er hentet direkte fra heftet Makerlærerkurs - Programmering, lodding, laserkutting og treskjæring (Rossing, Nils Krisitan & Belboe, Anne Birgitte, 2018). En del av teksten er omredigert for vår bruk.

Om micro:bit

Micro:bit er blitt en svært populær krets for å komme raskt i gang med programmering og å realisere ideer. Det er flere årsaker til dette, men de viktigste grunnene er at kretsen er utstyrt med sensorer og et enkelt diodedisplay, den kan kommunisere trådløst med andre micro:bits og den kan programmeres med ulike programmeringsverktøy fra blokkprogrammering til Java og Python. Den kan også monteres i en sokkel (kantkontakt) slik at man kan få tilgang til mange av Micro:bits porter. Den er derfor lett å komme i gang med, men gir samtidig store muligheter.

bbc-microbit-e1436343377298.jpeg

Kretsen har dessuten et 3 akse akselerometer slik at den kan detektere helningen til Micro:bit-kortet. Den har også et magnetometer og kan fungere som kompass. Videre kan diode-displayet brukes som lysdetektorer.

Tilkoblinger

Ved tilkobling av kantkontakten til Micro:bit får man tilgang til et langt større utvalg av porter, både inn- og utganger og analoge og digitale porter. Figuren under viser en oversikt over kantkontakten.

Som det framgår av figuren så har kretsen 20 porter hvorav 6 er analoge inn- eller utganger (P0, P1, P2, P3, P4 og P10), hvorav P0, P1 og P2 også kan brukes som berøringssensorer. De resterende 15 digitale portene (P5, P6, P7, P8, P9, P11, P12, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20) kan settes opp som inn- eller utganger etter behov så fremt de ikke er reservert til spesielle oppgaver som f.eks. P12 som er reservert til annet formål. Dessuten er P3, P4, P6, P7, P9 og P10 brukt til å styre displayet, men kan frigjøres til andre formål etter behov. Vi legger også merke til at P3, P4 og P10, kombineres med analoge innganger. Hvilket betyr at lysdiodene også kan fungere som lyssensorer. Knappene A og B er koblet til P5 og P11.

I tillegg ser vi at drivspenningen er spesifisert til 3,3 V, men Micro:bit kan også kjøres på 3 V (dvs. ett CR2032 eller 2 x AA eller 2 AAA). Forsyningsspenningen er tilknyttet tre pinner. Dessuten er tre pinner koblet til jord. Selv om mange sensorer og break out kort anvender 3,3 V, så er det også mange som trenger en arbeidsspenning på 5 V.

Pinne P19 (SCL) og P20 (SDA) kan også brukes til kommunikasjon via seriebuss (I2C). Dette er en særdeles anvendelig seriekommunikasjonslinje for å kommunisere med andre digitale sensorer o.l. Det er også gitt mulighet for trelinje SPI-buss (P13, P14 og P15).

Fem av tilkoblingspunktene er utvidet og gjennomhullet slik at det skal være mulig å koble til bananstikkere eller krokodilleklemmer. Dette gjelder batterispenningen 3V (+ og –) og portene P0, P1 og P2. Dette gjør at en kan komme igang svært fort med et minimum av tilleggsutstyr. Samtidig som det ligger et betydelig utviklingspotensial i kretsen.

Batteripakke for Micro:bit

Dersom Micro:bit skal brukes uten å være tilkoblet PC, er det praktisk å montere den på et batteri-dekk (Power Back) som inneholder batteri (CR2032 - 3V), lydgiver (piezo elektrisk, med denne kan man få micro:bit til å spille toner og musikk) samt en av/på-bryter. Dekket monteres sammen med Micro:bit med tre maskinskruer med mutter og avstandsstykker. Skruene skal festes til kontaktene merket «0», «3V» og «GND», se bilde under. Batteriet er ikke oppladbart og må skiftes når det er oppbrukt; pass på å slå av bryteren på batteri-kortet når du er ferdig med å bruke micro:bit for å spare på batteriet.

5610_large_mipower_board_for_the_bbc_microbit.jpg 5610_additional_mi_power_attached.jpg

Man kan også koble til et vanlig batteri ved hjelp av ledninger, men pass på at drivspenningen ikke overstiger 3,3V. 3V er tilstrekkelig til å drive micro:bit.

getting_started_with_micro_bit-01.jpg

microbit.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki