Brukerverktøy

Nettstedverktøy


oppsett_for_printrbot

Bruke PrintrBot sammen med Cura og Repetier Server (evt. Repetier Host)

Vitensenteret har et antall printere av typen PrintrBot Simple Metal for utlån. Disse kan man låne med seg hjem, men brukerne har selv ansvar for installering av programvare og oppsett av printerne. Disse printerne er ikke plug-and-play, man må installere drivere, konfigurere COM-porter og sette opp Cura og evt. annen printer-software i henhold til denne spesifikke typen 3D-printer. Denne guiden omhandler elementer man må ta hensyn til for at alt skal fungere smertefritt.

Denne guiden er utviklet for følgende programvare:

 • Ultimaker Cura. Denne guiden tar utgangspunkt i versjon 3.3.1, men etter hvert vil nyere versjoner komme. Kompabilitet med nyere versjoner kan ikke garanteres.
 • Repetier Server. I denne guiden er versjon 0.86.2 benyttet, og kompabilitet med nyere versjoner kan ikke garanteres.
 • Repetier host kan benyttes erstatte de to øvrige programmene, men dette vil ikke være hovedfokuset for denne guiden.

Produsentens hjemmeside inneholder også informasjon om oppsett og oppstart av denne typen printere. Her finnes bl.a. drivere, guider for feilsøking og instruksjonsvideoer: http://printrbot.com/project/simple-metal/

Tilkobling av 3D-printeren

Det er noen regler man må følge før man kobler strøm på 3D-printeren. All forberedelse skal gjøres uten at 3D-printeren er påslått og uten at strømkilden er tilkoblet!

 1. Sjekk at alle bevegelige deler kan bevege seg fritt, at det ikke er mekanisk slitasje eller ødelagte deler på 3D-printeren. Printplata skal kunne bevege seg fritt til begge sider, de svarte klemmene som holder den hvite keramikkplata på plass skal ikke være til hinder for printerens bevegelser og det skal være grei klaring rundt alle bevegelige deler.
 2. Printeren skal være ren og støvfri før den brukes.
 3. Gjengestanga som hever og senker printeren skal rotere uhindret og fritt. Her er det ekstra viktig å fjerne støv og skitt før bruk.
 4. Sjekk at dysa er ren utenpå. Dersom det henger igjen smeltet plast under dysa før oppstart kan dette skrape opp keramikkplata du skal printe på.
 5. Under printeren er det et kretskort og mange kabler. Sjekk at kablene er hele og intakte, alle kontakter er godt festet og at ingenting er løst.
 6. Koble printeren til en PC ved hjelp av USB-kabel. Vær forsiktig når du setter i USB-kabelen!
 7. Sørg for at strømforsyningen er innstilt på 230V før bruk. Det finnes en rød bryter på strømforsyningen, og der skal det stå 230V. Hvis denne er feil innstilt kan du ødelegge strømforsyningen, så sjekk og dobbeltsjekk denne innstillingen!
 8. Sørg for at strømforsyningen er avslått (bryter 1 eller 0 på strømforsyningen) før du kobler den til printeren.
 9. Slå på strømforsyningen ETTER at du har koblet til printeren.
 10. Printeren skal nå være tilkoblet og tilgjengelig fra din datamaskin. Dersom du bruker Windows kan du søke etter enhetsbehandling (evt gå til Kontrollpanel → System og sikkerhet → System → Enhetsbehandling). Der kan du få opp en liste over all maskinvare som er tilkoblet datamaskinen din, og der skal printeren finnes under kategorien Porter. På bildet under finner vi at printeren kommuniserer via COM-port COM3. Merk deg navnet på porten, du kan få bruk for det hvis du manuelt må konfigurere Cura eller Repetier.
 11. Dersom printeren ikke er synlig under Porter må du dobbeltsjekke om drivere er installert, kablene skikkelig tilkoblet, eller om noe annet ikke stemmer.

Oppsett av Cura

Cura trenger å konfigureres for å fungere for Printrbot:

 • Last ned og installer Ultimaker Cura
 • Trykk på Settings → Printer → Add printer for å legge til en ny printer i Cura.
 • I menyen som kommer opp velger du Other → PrintrBot Simple, og trykker deretter Add printer
 • Cura har nå satt opp de vanligste innstillingene for denne typen printer, men du må gjøre noen få forandringer. Velg Settings → Printer → Manage printers. Pass på at Printrbot simple er den aktive printeren, og velg deretter Machine Settings. Pass på at Machine Settings ser akkurat ut som i bildene nedenfor

Oppsett av Repetier Server

Last ned følgende zip-fil og pakk ut innholdet. Da får du en XML-fil til å konfigurere Repetier server med: printrbot_simple_metal.zip

Etter å ha installert repetier server (se lenke øverst på denne siden) på datamaskinen din kan du få kontakt med serveren gjennom en nettleser ved å trykke på lenken under: http://localhost:3344

Hjem-knappen (ser ut som et hus) tar deg med til start-siden for serveren:

Trykk på «Upload Printer Configuration». Der kan du gi et navn til printeren du er i ferd med å opprette. Trykk deretter på «Select Configuration File». Der skal du laste opp den filen du nettopp pakket ut. Merk: Du skal ikke laste opp zip-filen du lastet ned, men den xml-filen som ligger inni zip-filen!

Printeren du nettopp la til vil sannsynligvis få rød farge. Dette betyr bare at serveren ennå ikke har oppdaget printeren. Vi må konfigurere riktig kontakt mellom dem.

Trykk på tannhjulet («Settings») til høyre for printeren. Det eneste du skal endre der er «Device/port». Der må du velge riktig kommunikasjonsport. Se mer under tilkobling_av_3D-printeren. Resten av innstillingene skal du ikke trenge å røre! MERK: Dersom noen av feltene her får gal verdi kan du risikere å skade printeren. Så forsikre deg om at verdiene du evt. endrer her er riktige! Man kan lett bli fristet av å bruke «Autodetect values from firmware»-knappen. Merk at resultatet ikke alltid blir riktig da heller, så hold deg til verdiene i XML-filen dersom du ikke er helt 110% sikker på hva du gjør!

Dersom printeren nå skifter farge til grønn er serveren konfigurert riktig.

Ved å trykke på printeren vil du få mulighet til å styre printeren. Her kan du manuelt styre temperaturen på printplata og dysa (se knapperekka til høyre for printer-navnet i bildet under), du kan styre printhodet manuelt (Control) eller sende kommandoer direkte til printeren («Console» - men kun hvis du er 110% sikker på at du vet hva du gjør!). Du kan også sende ferdige gcode-filer til printeren. Dersom du bruker «Direct Print» blir fila sendt direkte til printeren. Dersom du bruker «Upload G-Code» vil gcode-filen bli lagret på serveren og kan gjenbrukes. Etter å ha lastet opp en gkodefil kan du inspisere filen (symbol som et øye) før du starter selve printet ved å trykke på den grønne knappen helt til venstre for den opplastede filen. Lagrede filer kan slettes med søppelkurv-symbolet.

Bruk av Repetier Server

Oppsett av Repetier Host

Bruk av Repetier Host

oppsett_for_printrbot.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki