User Tools

Site Tools


programmere_microbit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
programmere_microbit [2018/02/22 14:22]
royeven
programmere_microbit [2018/06/28 12:25]
royeven [Start-eksempel]
Line 8: Line 8:
 Kantkontaktene (nederst på bildet) er for å koble til bl.a. motorer, sensorer og batterier. Kantkontaktene (nederst på bildet) er for å koble til bl.a. motorer, sensorer og batterier.
  
-Programmering av micro:bit gjøres via en nettleser, hvor du bygger opp programmet ditt ved hjelp av enkle programmeringsblokker. Adressen er [[https://makecode.microbit.org/#]]. Forsøk å lage eksemplet under.+Programmering av micro:bit gjøres via en nettleser, hvor du bygger opp programmet ditt ved hjelp av enkle programmeringsblokker. Forsøk å lage eksemplet under:
  
 ===== Start-eksempel ===== ===== Start-eksempel =====
  
-{{microbit:web-ui.png}}+{{microbit:web-ui.png?800}}
  
 Slik gjør du det: Slik gjør du det:
Line 26: Line 26:
   - Mens du programmerer kan du bruke knappene i felt <color red>6</color> til å angre endringer eller zoome ut og inn.   - Mens du programmerer kan du bruke knappene i felt <color red>6</color> til å angre endringer eller zoome ut og inn.
   - Mens du programmerer kan du teste koden din i simulatoren <color red>1</color>. Her kan du trykke på knappene og se at tallet på skjermen endrer seg.   - Mens du programmerer kan du teste koden din i simulatoren <color red>1</color>. Her kan du trykke på knappene og se at tallet på skjermen endrer seg.
-  - I felt <color red>7</color> kan du velge om du vil programmere med blokker eller om du vil programmere  direkte i java. Du kan også bruke dette feltet til å se hvilket javaskript som blir generert av dine blokker. Når du endrer på blokkene vil javaskriptet endre seg tilsvarende+  - I felt <color red>7</color> kan du velge om du vil programmere med blokker eller om du vil programmere  direkte med javaskript. Du kan også bruke dette feltet til å se hvilket javaskript som blir generert av dine blokker. Når du endrer på blokkene vil javaskriptet endre seg tilsvarende
   - Når du er ferdig med å programmere kan du laste ned programmet ditt ved å trykke på "Last ned"-knappen (<color red>4</color>)   - Når du er ferdig med å programmere kan du laste ned programmet ditt ved å trykke på "Last ned"-knappen (<color red>4</color>)
   - Finn tak i den nedlastede filen. Denne havner vanligvis i den mappen som heter "Nedlastinger" eller "Downloads", men den kan også havne andre steder avhengig av hvordan du har satt opp datamaskinen din   - Finn tak i den nedlastede filen. Denne havner vanligvis i den mappen som heter "Nedlastinger" eller "Downloads", men den kan også havne andre steder avhengig av hvordan du har satt opp datamaskinen din
   - Bruk windows utforsker til å trekke filen over til micro:biten. Programmet vil nå bli overført.   - Bruk windows utforsker til å trekke filen over til micro:biten. Programmet vil nå bli overført.
-{{microbit:utforsker-klikk-og-trekk.png}}+ 
 +{{microbit:utforsker-klikk-og-trekk.png?800}}
  
 ===== Introduksjonsoppgaver til micro:bit ===== ===== Introduksjonsoppgaver til micro:bit =====
Line 93: Line 94:
 === Oppdrag 3b. Lage navneskilt med flere navn === === Oppdrag 3b. Lage navneskilt med flere navn ===
 Lag et program som viser navnene til alle deltakerne i tur og orden. Lag et program som viser navnene til alle deltakerne i tur og orden.
-<hidden Løsningsforslag:>{{microbit:navneskilt2.png}}</hidden>+<hidden Løsningsforslag:>Et program vil starte med den kommandoen som står på toppen, og når denne er utført vil den neste bli utført: \\ {{microbit:navneskilt2.png}}</hidden>
  
 \\ \\
Line 120: Line 121:
 {{microbit:akselerometer1.jpg}} {{microbit:akselerometer1.jpg}}
  
-Hvis mikro:biten ligger flatt på bordet vil tyngdekraften virke nedover. Merk at z-aksen, se bilde over til venstre, peker oppover. Hvis vi måler akselerasjonen i z-retning vil akselerometeret da måle -1048 mG. Minustegnet forteller oss at kraften virker motsatt vei av z-aksen (altså nedover) og tallet forteller oss at kraften er like sterk som jordens tyngdekraft.+Hvis mikro:biten ligger flatt på bordet vil tyngdekraften virke nedover. Merk at z-aksen, se bilde over til venstre, peker oppover. Hvis vi måler akselerasjonen i z-retning vil akselerometeret da måle -1024 mG. Minustegnet forteller oss at kraften virker motsatt vei av z-aksen (altså nedover) og tallet forteller oss at kraften er like sterk som jordens tyngdekraft.
  
 Hvis vi måler kraften i x-retning vil denne være 0, fordi tyngdekraften ikke trekker micro:biten til høyre eller venstre. Hvis vi måler krafte i y-retning vil denne også være 0, fordi tyngdekraften ikke trekker framover eller bakover.  Hvis vi måler kraften i x-retning vil denne være 0, fordi tyngdekraften ikke trekker micro:biten til høyre eller venstre. Hvis vi måler krafte i y-retning vil denne også være 0, fordi tyngdekraften ikke trekker framover eller bakover. 
Line 149: Line 150:
 <hidden Tips 1:>I Inndata-menyen finner du funksjoner for å måle med magnetometeret.</hidden> <hidden Tips 1:>I Inndata-menyen finner du funksjoner for å måle med magnetometeret.</hidden>
 <hidden Tips 2:>Magnetometeret registrerer retningen til magnetfeltet og gir deg et tall på hvor langt unna nord du er. Dette tallet kan du vise på skjermen.</hidden> <hidden Tips 2:>Magnetometeret registrerer retningen til magnetfeltet og gir deg et tall på hvor langt unna nord du er. Dette tallet kan du vise på skjermen.</hidden>
-<hidden Tips 3:>Hold kompasset slik at du kan se skjermen og har kantkontakten på micro:biten mot deg. Når kompasset viser 0 &deg; har du nord rett fram.</hidden>+<hidden Tips 3:>Hold kompasset slik at du kan se skjermen og har kantkontakten på micro:biten mot deg. Når kompasset viser 0° har du nord rett fram.</hidden>
 <hidden Løsningsforslag:>{{microbit:kompass1.png}}</hidden> <hidden Løsningsforslag:>{{microbit:kompass1.png}}</hidden>
 <hidden Ekstra utfordring til avanserte brukere:>Greier du å bruke skjermen til å lage en slags pil som peker mot nord?</hidden> <hidden Ekstra utfordring til avanserte brukere:>Greier du å bruke skjermen til å lage en slags pil som peker mot nord?</hidden>
Line 162: Line 163:
 <hidden Ekstra utfordring til avanserte brukere:>Greier du å lage en av- og påknapp slik at du kan stoppe tonen når du vil? <hidden Ekstra utfordring til avanserte brukere:>Greier du å lage en av- og påknapp slik at du kan stoppe tonen når du vil?
 <hidden Tips til ekstra oppdrag:>Du kan bruke musikk-kommandoen "Rest" til å stoppe tonen.</hidden> <hidden Tips til ekstra oppdrag:>Du kan bruke musikk-kommandoen "Rest" til å stoppe tonen.</hidden>
-<hidden Løsningsforslag til ekstra oppdrag:>{{microbit:teremin2.png}}</hidden>+<hidden Løsningsforslag til ekstra oppdrag:>{{microbit:teremin2.png}} \\ I løsningsforslaget er det brukt forskjellige //ikoner// på skjermen til å indikere om lyden er av eller på. Dette er ikke nødvendig for funksjonaliteten av programmet, men av og til er det nyttig å se statusen til programmet på skjermen.</hidden>
 </hidden> </hidden>
programmere_microbit.txt · Last modified: 2018/06/28 12:28 by royeven