User Tools

Site Tools


programmere_microbit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
programmere_microbit [2018/02/27 15:41]
royeven
programmere_microbit [2018/06/28 12:28] (current)
royeven [Start-eksempel]
Line 8: Line 8:
 Kantkontaktene (nederst på bildet) er for å koble til bl.a. motorer, sensorer og batterier. Kantkontaktene (nederst på bildet) er for å koble til bl.a. motorer, sensorer og batterier.
  
-Programmering av micro:bit gjøres via en nettleser, hvor du bygger opp programmet ditt ved hjelp av enkle programmeringsblokker. Adressen er [[https://makecode.microbit.org/#]]. Forsøk å lage eksemplet under.+Programmering av micro:bit gjøres via en nettleser, hvor du bygger opp programmet ditt ved hjelp av enkle programmeringsblokker. Forsøk å lage eksemplet under:
  
 ===== Start-eksempel ===== ===== Start-eksempel =====
Line 17: Line 17:
   - Koble micro:bit til datamaskinen din via USB-kabel   - Koble micro:bit til datamaskinen din via USB-kabel
   - Åpne en nettleser og gå til [[https://makecode.microbit.org/#]]   - Åpne en nettleser og gå til [[https://makecode.microbit.org/#]]
 +  - Dersom du vil endre språk gjør du det ved å trykke på tannhjulet øverst i høyre hjørne og endrer språk der
 +  - Dersom det kommer opp gamle prosjekter på nettsiden lager du et nytt prosjekt ved å velge Prosjekter->Nytt prosjekt.
   - Gi prosjektet ditt et navn (se navnefelt merket <color red>5</color> i bildet over)   - Gi prosjektet ditt et navn (se navnefelt merket <color red>5</color> i bildet over)
   - Finn programmeringsblokkene du vil bruke i felt <color red>2</color>. Klikk på blokken du vil bruke og trekk det over i felt <color red>3</color>. I eksemplet over brukes 4 blokker:   - Finn programmeringsblokkene du vil bruke i felt <color red>2</color>. Klikk på blokken du vil bruke og trekk det over i felt <color red>3</color>. I eksemplet over brukes 4 blokker:
Line 26: Line 28:
   - Mens du programmerer kan du bruke knappene i felt <color red>6</color> til å angre endringer eller zoome ut og inn.   - Mens du programmerer kan du bruke knappene i felt <color red>6</color> til å angre endringer eller zoome ut og inn.
   - Mens du programmerer kan du teste koden din i simulatoren <color red>1</color>. Her kan du trykke på knappene og se at tallet på skjermen endrer seg.   - Mens du programmerer kan du teste koden din i simulatoren <color red>1</color>. Her kan du trykke på knappene og se at tallet på skjermen endrer seg.
-  - I felt <color red>7</color> kan du velge om du vil programmere med blokker eller om du vil programmere  direkte i java. Du kan også bruke dette feltet til å se hvilket javaskript som blir generert av dine blokker. Når du endrer på blokkene vil javaskriptet endre seg tilsvarende+  - I felt <color red>7</color> kan du velge om du vil programmere med blokker eller om du vil programmere  direkte med javaskript. Du kan også bruke dette feltet til å se hvilket javaskript som blir generert av dine blokker. Når du endrer på blokkene vil javaskriptet endre seg tilsvarende
   - Når du er ferdig med å programmere kan du laste ned programmet ditt ved å trykke på "Last ned"-knappen (<color red>4</color>)   - Når du er ferdig med å programmere kan du laste ned programmet ditt ved å trykke på "Last ned"-knappen (<color red>4</color>)
   - Finn tak i den nedlastede filen. Denne havner vanligvis i den mappen som heter "Nedlastinger" eller "Downloads", men den kan også havne andre steder avhengig av hvordan du har satt opp datamaskinen din   - Finn tak i den nedlastede filen. Denne havner vanligvis i den mappen som heter "Nedlastinger" eller "Downloads", men den kan også havne andre steder avhengig av hvordan du har satt opp datamaskinen din
Line 163: Line 165:
 <hidden Ekstra utfordring til avanserte brukere:>Greier du å lage en av- og påknapp slik at du kan stoppe tonen når du vil? <hidden Ekstra utfordring til avanserte brukere:>Greier du å lage en av- og påknapp slik at du kan stoppe tonen når du vil?
 <hidden Tips til ekstra oppdrag:>Du kan bruke musikk-kommandoen "Rest" til å stoppe tonen.</hidden> <hidden Tips til ekstra oppdrag:>Du kan bruke musikk-kommandoen "Rest" til å stoppe tonen.</hidden>
-<hidden Løsningsforslag til ekstra oppdrag:>{{microbit:teremin2.png}}</hidden>+<hidden Løsningsforslag til ekstra oppdrag:>{{microbit:teremin2.png}} \\ I løsningsforslaget er det brukt forskjellige //ikoner// på skjermen til å indikere om lyden er av eller på. Dette er ikke nødvendig for funksjonaliteten av programmet, men av og til er det nyttig å se statusen til programmet på skjermen.</hidden>
 </hidden> </hidden>
programmere_microbit.1519742516.txt.gz · Last modified: 2018/02/27 15:41 by royeven