Brukerverktøy

Nettstedverktøy


rutiner_for_maker-laerere

Rutiner for skaperlærere

Lærere fra Trondheim kommune som har deltatt på vertøykurs og HMS-kurs kan få lov til å benytte Trigger på egen hånd, alene eller sammen med skoleelever, uten at en av vitensenterets ansatte leder aktiviteten. Disse lærernes muligheter og dertilhørende plikter står omtalt i dette dokumentet. De til enhver tid gjeldende brukervilkår finnes under, og det er lærerens eget ansvar å holde seg oppdatert om endringer.

Kontaktpersoner for Trondheim kommunes bruk av Trigger

Spørsmål om kostnader, booking, sertifisering, praktiske opplysninger rundt bruk av verkstedet:
Anne Birgitte Belboe, maker-lærer
annebirgitte@vitensenteret.com
Telefon: 907 44 674

Booking, tekniske spørsmål:
Lars Pedersen, pedagog på vitensenteret
lars@vitensenteret.com
Telefon: 919 02 977

Tekniske spørsmål, spørsmål om tinnstøping eller kunst og håndverk:
Roy Even Aune, pedagog på vitensenteret
royeven@vitensenteret.com
Telefon: 919 02 973

Varsling av personskade eller utstyrsskade:
Frode Willmann, teknisk leder
frode@vitensenteret.com
Telefon: 919 00 676

Praktiske rutiner

I tillegg til våre ordinære ordensregler gjelder følgende for sertifiserte Maker-lærere:

 • Lærer får benytte Triggerverksted 1 og 2 i undervisning med elever fra TK og til egentrening.
 • Lærer eller skolen må bruke bookingsidene til Vitensenteret når man ønsker å benytte undervisningsrom/verksted til undervisning med elever eller til egentrening for lærer. Bookes senest 10 dager før.
 • Lærer forplikter seg til å følge regler og rutiner for de ulike undervisningslokalene/verkstedene.
 • Lærer må sørge for at ingen mat og drikke blir spist/drukket i utstillingsarealer eller undervisningsrom. Vitensenteret har egne matpakkerom.
 • Lærer er kjent med at bruk av rusmidler er forbudt.
 • Lærer sørger for at ingen elever oppholder seg i administrasjonen eller bruker administrasjonen som gjennomgang.
 • Utstyr og midler som blir betrodd lærer fra Vitensenterets side skal tas vare på.
 • Alle rom lærer bruker skal forlates i samme stand det var før bruk.

HMS og sikkerhet

I tillegg til våre ordinære HMS-regler gjelder følgende for sertifiserte Maker-lærere:

 • Lærer forplikter seg til å delta på sikkerhetsgjennomgang og holde seg oppdatert på rutiner for brann, bruk av sikringsskap og regler for de spesifikke undervisningslokalene/verkstedene man har lov å benytte.
 • Lærer er kjent med at levende lys skal brukes med stor varsomhet.
 • Lærer forplikter seg til å informere Vitensenteret umiddelbart dersom en personskade eller skade på utstyr/verktøy har oppstått. (Varsling til teknisk leder, se kontaktinfo ovenfor).
 • Lærer sørger for at lys er avslått og alle dører er låst før Vitensenteret forlates. Dersom Vitensenteret er åpent når man forlater området skal kun dører til undervisningsareal man har benyttet låses.
 • Lærer følger nøkkelrutinene. Nøkler hentes og leveres i butikken i åpningstiden.
 • Dersom lærer ønsker å benytte Triggerverkstedene til egentrening må man hente nøkkel i åpningstiden, slukke alt lys og låse alt etter seg dvs sørge for at smekklås på ytterdørsporten er låst og låse den øverste låsen i tillegg. Nøkkel leveres tilbake på avtalt tid og sted.

Økonomi og forbruksmateriell

 • Lærer forplikter seg til å føre liste over forbruksmateriell brukt fra verksted/lager. Leveringsfrist for listen er en uke etter besøket og vil danne grunnlag for faktura som belastes egen skole.
 • Lærer er kjent med at bokser merket med farget etikett (innholdsfortegnelse) er material man trenger å avtale på forhånd før man forsyne seg av.
 • Lærer er innforstått med at skolen eller lærer kan bli holdt økonomisk ansvarlig for utstyr/verktøy som er ødelagt ved uforsvarlig bruk.
 • Dersom lærer vil gjennomføre egentrening og resultatet av dette er et produkt man vil ta med seg privat eller til skolen, må det avtales på forhånd hvem som skal betale for brukt material.

Rutiner for booking av besøk

Lærere som har deltatt på kurs kan få låne nøkkel til verkstedene og drive med egne aktiviteter der. Rutiner for booking av aktivitet står under:

Dette er utdatert informasjon. Oppdatert informasjon kommer!

 1. Booking av aktivitet skjer ved å fylle ut skjema på vitensenterets hjemmeside (https://vitensenteret.com/booking) minst 10 dager før besøket
 2. Oppgi klassetrinn i feltet for målgruppe
 3. La feltet for undervisning stå tomt
 4. Fyll ut kontaktinformasjon
 5. I feltet for «spørsmål osv» må du oppgi at du er skaperlærer/makerlærer og at du vil booke Trigger. Det er en fordel for oss alle dersom du beskriver litt om hva du skal gjøre og hvilket utstyr du trenger tilgjengelig, slik at vi på forhånd kan kontrollere at det du trenger er tilgjengelig og fungerer som det skal
 6. Trykk på knappen «send bestillingen»
 7. Du vil få svar via e-post (samme adresse du oppga da du fylte ut kontaktinfo) så snart vi får behandlet bestillingen.

Utlån av inngangsnøkkel (ved behov) og dertilhørende stengeansvar

Som makerlærer/skaperlærer har du muligheten til å booke Trigger for å øve deg i å bruke utstyret der eller teste ut undervisningsopplegg. Dersom du vil kan du til og med benytte verkstedet utenom vitensenterets åpningstider, men da må du låne en nøkkel og låse etter deg selv når du går. Rutinene for utlånsnøkkel er gitt under:

 1. Book en øvingsøkt på Trigger (se rutiner over) hvor du skriver i kommentarfeltet at du vil booke trigger på kveldstid i øvingsøyemed.
 2. Vent på bekreftelse på at tidpunktet er godkjent
 3. Møt opp i butikken på vitensenteret i våre vanlige åpningstider, henvis til at du har booket opplegg, og be om å få låne nøkkel fra skranken. Utlån av nøkkel må skje samme dag som besøket skal finne sted, du kan ikke hente ut nøkkelen mange dager i forveien.
 4. Du må kvittere for å få hentet ut nøkkelen. Signatur er kvittering for at du har mottatt nøkkelen, godtatt ansvaret for å låse etter deg når du går, samt at du er kjent med nyeste versjon av våre ordensregler og HMS-regler
 5. Nå kan du komme og gå som du vil gjennom kvelden
 6. Når du forlater vitensenteret må du sjekke følgende
  1. At du har slukket alt lys og alle apparater som du selv har slått på. Alt som sto påslått da du ankom er ikke ditt ansvar
  2. At du har låst alle dører som du selv har låst opp. Alt som sto åpent da du ankom er ikke ditt ansvar
  3. Gå en runde rundt bakgården og sørg for at bakgården er helt folketom
  4. Gå ut gjennom portrommet, ikke gjennom hoveddøra
  5. Fest begge stagene som holder porten lukket, og gå ut. Lås begge låsene i porten.
  6. Lever tilbake nøkkelen på avtalt måte

Dette gjelder altså bare dersom du ønsker å benytte verkstedet utenom våre vanlige åpningstider. Dersom du booker besøk innenfor vår vanlige åpningstid og drar før vitensenteret stenger har du kun ansvar for punktene a og b i listen over.

Rutiner for registrering av materialforbruk

Skaperlærerne må registrere alt materiell som blir hentet fra lageret vårt. Equinor betaler for de brukte materialene, så selv om regningen altså foreløpig ikke sendes til hver enkelt skole er det likvel viktig at materialforbruk blir riktig registrert.

Følgende skal registreres i skjemaet:

 • Alle hele plater eller større biter som blir hentet fra materiallageret. Noter i tekstfeltet om du har brukt kryssfinér, MDF eller akryl, samt dimensjonene av platen.
 • Dersom du har 3D-printet skal antall gram filament registreres. Det skilles mellom PLA og PVA. Du kan finne forbruket i Cura før du printer filen. Dersom du har noen få små print trenger du ikke registrere det, men dersom du har store print eller mange små print må du registrere et overslag om forbruket.
 • Forbruk av loddesett skal registreres med type (jakkemerke, løgndetektor, osv) og antall brukte sett.

Følgende skal ikke registreres:

 • Forbruk av småbiter hentet fra eskene med avkapp og restemateriale. Disse er til gratis bruk.
 • Komponenter hentet fra «Gratis»-skuffa i komponentskapet.
 • Småting hentet fra plukkhyllene. Dersom du har brukt en større mengde av noe skal det derimot registreres. Her må det utvises skjønn.

Registrering av forbruk gjøres i følgende skjema: https://docs.google.com/forms/d/1U98s9w98iyFa7fXB2Gxw_w1siriSHkD98Uw563N-Awc/

Der må du skrive inn skolens navn og navnet på skaperlæreren som har booket besøket. På spørsmålet om hvilken avtale du har med vitensenteret krysser du av for «Skaperlærer». Du må også skrive inn datoen dere besøkte oss og skrive inn en liste over hva du har benyttet. Det er obligatorisk å oppgi en e-postadresse, og du får tilsendt en kvittering på det som blir registrert. Dersom du registrerer feil kan du via en lenke i kvitteringen oppdatere forbruket ditt.

rutiner_for_maker-laerere.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki