Brukerverktøy

Nettstedverktøy


sjekkliste

Sjekkliste før og etter bruk av Trigger

Når du har booket Trigger har du krav på å finne verkstedet i ryddig og oversiktlig tilstand. Du har også plikt til å forlate rommet i minst like god stand som da du ankom. Under er en sjekkliste du bør kontrollere når du kommer og når du drar slik at du vet at alt er i orden.

Ved ankomst

 • Slå på lys. Det finnes mange lysbrytere:
  • I gangen, ved den brune døra.
  • I trappa, ved sikringsskapet.
  • På elektrorommet, ved nøkkelsafen.
  • På snekkerrommet, over døra.
  • På laserkutterommet - LED-strips, styres med fjernkontroll i en av skuffene ved laserkutteren.
 • Lås ytterdøra i åpen stilling og åpne døra til snekkerrommet. Sikre frie rømningsveger.
 • Lås den brune tre-døra og sørg for at elevene vet at denne har smekk-lås slik at ingen blir låst ute hvis noen må ut eller på do.
 • Slå på ventilasjonsanlegg, se egen instruks.
 • Dersom dere skal bruke de elektriske stikkontaktene på elevbenkene på elektrorommet må hovedbryteren, plassert ved hoved-PCen, slås på.
 • Dersom dere skal bruke 3D-printere må avsuget inne i printerskapet slås på. Bryter er på utsiden av skapet.
 • Dersom dere skal bruke datamaskiner må de grå underskapene under elevbenkene låses opp. Nøkkel er i nøkkelsafen merket «Underskap elektro».

Etter bruk

Når du er ferdig med å bruke verkstedet bør du sjekke følgende punkter:

 • Dersom du har brukt våre PCer til å logge inn på e-mail eller sky-tjenester må du passe på å logge ut igjen slik at andre ikke får tilgang til din e-post eller facebook-konto.
 • Lukk alle programmer og alle åpne vinduer på datamaskinene når du er ferdig med å bruke dem. Slå datamaskinene helt av - ikke bare lukk lokket eller sett maskinen i dvalemodus.
 • Det skal ligge to bærbare PCer i den nederste skuffen i hvert underskap på elektrorommet. Det skal ligge to musematter mellom PCene for å beskytte mot oppskraping. To stk. pent oppkveilede stømforsyninger og to stk avslåtte PC-mus skal være i samme skuff. USB-mottakeren til datamusene skal være tatt ut fra PCene og satt til lagring i riktig mus.
 • Alle skuffer og skap skal låses, og alle nøkler skal legges i nøkkelsafen. Safen skal låses.
 • Det skal ikke ligge loddetinn i avfalls-boksene. Det er en skuff for rester av loddetinn i sortementskapene ved 3D-printerne. Der finnes også en skuff med gratis komponenter hvor du kan legge dioder, ledningsbiter og andre elektrokomponenter som er brukt, men som kan brukes til noe.
 • Alt elektrisk utstyr, inkludert 3D-printere, skal være avslått. Hoved-bryteren til strømmen på arbeidsbenkene (lysbryter montert ved skjermen til hoved-PCen) skal være av.
 • Sørg for at prosjektøren er fullstendig avslått. Heis opp lerretet.
 • Alt av verktøy skal henges tilbake på plass. Bilder av hvordan verktøytavlene skal se ut er vist under.
 • Kost over gulv og kast søppel. Dersom søppelbøttene er fulle eller inneholder avfall som kan avgi lukt skal søppelbøttene tømmes og søppelsekkene kastes i avfallsdunker i bakgården.
 • Slå av ventilasjonsanlegg i henhold til instruks.
 • Slå av alle lys og lås alle dører som du har låst opp. Sjekk at ingen blir innelåst når dere drar. Lever tilbake evt. lånenøkkel i henhold til instruks.
 • Dersom du benytter verkstedene utenom vitensenterets åpningstid er du ansvarlig for at vitensenteret og særlig bakgården er tømt før du låser og går, og at ingen har sneket seg inn og gjemt seg noen steder. Lås porten godt, med begge låsene, og rist godt i døren etterpå for å dobbeltsjekke at den er grundig låst. Dersom vitensenteret fortsatt er åpent for publikum er du fritatt for denne jobben.

Bilder

Inngangsdøra skal låses fast i åpen posisjon mens det er folk på verkstedene. Tredøra innenfor inngangsdøra skal låses innenfra mens det er folk på verkstedene for å hindre at uvedkommende tar seg inn i lokalene.

Rommene skal være ryddige, stoler skal stå ordentlig, og gulvene skal kostes:

Verktøytavlene skal inneholde riktig verktøy på riktig plass:

sjekkliste.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki