User Tools

Site Tools


unnga_bomba

Unngå bomba

I dette klassiske spillet vil det regne bomber fra himmelen og spilleren skal unngå å bli truffet av bombene. Ved å følge oppskriften under vil du bli veiledet gjennom prosessen trinn for trinn. Du kan åpne tipsene i rekkefølge dersom du trenger hjelp. Til hvert trinn kan du finne løsningsforslag ved å trykke på “HTML” eller “Result” under tipsene, avhengig om du vil ha javaskript eller blokk-løsninger. Det kan ta noen sekunder før javaskriptet blir forvandlet til blokker, så vær tålmodig hvis du arbeider med blokk-programmering.

Lage figurene i spillet

Du skal nå lage to brikker (på engelsk kalt “sprites”) til spillet. Til å begynne med skal vi lage bare én bombe og en brikke som skal flykte fra bomba.

Tips 1:

Tips 1:

Du trenger en variabel til å lagre hver brikke. Variablene skal du kalle bombe og spiller.

Tips 2:

Tips 2:

Du kan lage nye brikker ved å åpne menyen for Spill. Dersom Spill ikke er synlig må du klikke på Avansert først.

Tips 3:

Tips 3:

Bomba skal starte på den øverste rekka på skjermen (y=0, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra Matematikk-menyen) og spilleren skal være nederst på skjermen (y=4, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra Matematikk-menyen).

Flytte på spiller

Du skal nå bruke knappene A og B til å flytte brikken spiller fram og tilbake på skjermen. Nyttige kommandoer finner du i menyene for Inndata og Spill.

Tips 1

Tips 1

Ved trykk på knapp A skal spiller flyttes ett hakk til venstre (endre spiller sin x-koordinat med -1) og ved trykk på knapp B skal spiller flyttes ett hakk til høyre (endre spiller sin x-koordinat med 1).

Tips 2

Tips 2

For å flytte en brikke kan du gå på Avansert, deretter Spill og bruke kommandoen “sprite endre x/y med”. I nedtrekkslisten x kan du velge om du vil endre x- eller y-koordinaten. Husk å endre “Sprite” til navnet på den brikken du vil flytte på, i dette tilfellet skal det til slutt bli “spiller endre x med …”

Innføre elementer til spillet

Ethvert spill med respekt for seg selv lar spilleren vinne poeng og evt. tape liv eller vinne flere liv. Det kan også være lurt å planlegge spillet med flere nivåer. Bruk kommandoer fra Spill-menyen til å sette en start-situasjon hvor du har tre liv og null poeng. Lag deg en variabel som heter pause og sett denne til 1000. Denne skal du etter hvert bruke til å styre nivået i spillet.

Flytte på bomba

Bomba skal falle automatisk ned mot bakken.

Tips 1

Tips 1

Dette kan du oppnå ved å bruke en “gjenta for alltid”-løkke fra Basis-menyen og endre bomba sin y-koordinat med 1 med jevne mellomrom. Du kan selv bestemme hvor lang pause du vil ha mellom hver gang du endrer bombe sin y-koordinat. Bruk gjerne variabelen pause du lagde i forrige trinn.

Tips 2

Tips 2

Når bombe kommer ned til bakken (altså når bombe sin y-koordinat blir 4) må den flyttes til toppen igjen (sette y-koordinaten til 0). Spillet blir ekstra spennende dersom x-koordinaten endres samtidig, gjerne ved å bruke tilfeldig-tall-funksjonen fra matematikk-menyen.

I løsningsforslaget er det lagt opp til å ta en ny pause for hver gang man flytter bomba, men rekkefølgen av hendelser i spillet og når du ønsker å ta pauser er helt opp til deg.

Få poeng eller tape liv

Utvid spillet med funksjoner som gjør at du taper liv hvis bomba treffer spilleren og gir deg poeng hver gang bomba bommer på deg.

Tips 1

Tips 1

Når bombe treffer bakken kan du bruke kommandoer fra menyene for Logikk og Spill til å sjekke om bombe berører spiller (er på samme plass til samme tid). Hvis de to brikkene berører hverandre skal du miste ett liv, hvis ikke skal du endre poengsummen din med 1.

Bonusoppdrag

Endre hvor mange poeng du får for hver bombe

Greier du å lage spillet slik at du får flere poeng jo lenger vekk fra bomba du er når den treffer? Og færre poeng hvis du så vidt unnslipper?

Endre nivået

Greier du å endre spillet slik at pausen blir mindre (altså at alt går fortere) etter hvert som du får flere poeng?

Videre arbeid

  • Kan du modifisere spillet slik at bomba blir mer tilfeldig og mindre forutsigbar? Kanskje at den i stedet for å starte helt på toppen hver gang får tilfeldig fallhøyde eller tilfeldig fart for hver gang?
  • Kan du modifisere spillet slik at du på høyere nivå kan ha flere bomber samtidig.
  • Når du ikke kommer lenger finner du flere spill her
unnga_bomba.txt · Last modified: 2020/04/02 12:49 by royeven