User Tools

Site Tools


unnga_bomba

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
unnga_bomba [2020/03/17 17:40]
royeven
unnga_bomba [2020/04/02 12:48]
royeven
Line 1: Line 1:
 ====== Unngå bomba ====== ====== Unngå bomba ======
-I dette klassiske spillet vil det regne bomber fra himmelen og spilleren skal unngå å bli truffet av bombene. Ved å følge skrittene under vil du bli veiledet gjennom prosessen trinn for trinn. Du kan åpne tipsene i rekkefølge dersom du trenger hjelp.+I dette klassiske spillet vil det regne bomber fra himmelen og spilleren skal unngå å bli truffet av bombene. Ved å følge oppskriften under vil du bli veiledet gjennom prosessen trinn for trinn. Du kan åpne tipsene i rekkefølge dersom du trenger hjelp. Til hvert trinn kan du finne løsningsforslag ved å trykke på "HTML" eller "Result" under tipsene, avhengig om du vil ha javaskript eller blokk-løsninger. Det kan ta noen sekunder før javaskriptet blir forvandlet til blokker, så vær tålmodig hvis du arbeider med blokk-programmering.
  
 ===== Lage figurene i spillet ===== ===== Lage figurene i spillet =====
-Du skal nå lage to såkalte figurer eller brikker (på engelsk kalt "sprites") til spillet. Til å begynne med skal vi lage bare én bombe og en brikke som skal dukke unna bomba. +Du skal nå lage to brikker (på engelsk kalt "sprites") til spillet. Til å begynne med skal vi lage bare én bombe og en brikke som skal flykte fra bomba. 
  
-<hidden Tips 1:>Du trenger en variabel til å lagre hver brikke. Variablene skal du kalle "bombeog "spiller".</hidden> +<hidden Tips 1:>Du trenger en variabel til å lagre hver brikke. Variablene skal du kalle //bombe// og //spiller//.</hidden> 
-<hidden Tips 2:>Du kan lage nye brikker ved å gå til Avansert -> Spill</hidden> +<hidden Tips 2:>Du kan lage nye brikker ved å åpne menyen for **Spill**. Dersom **Spill** ikke er synlig må du klikke på **Avansert** først.</hidden> 
-<hidden Tips 3:>Bomba skal starte på den øverste rekka på skjermen (y=0, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra matematikk-menyen) og spilleren skal være nederst på skjermen  (y=4, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra matematikk-menyen).</hidden>+<hidden Tips 3:>Bomba skal starte på den øverste rekka på skjermen (y=0, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra **Matematikk**-menyen) og spilleren skal være nederst på skjermen  (y=4, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra **Matematikk**-menyen).</hidden>
 {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/1/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/1/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
 ===== Flytte på spiller ===== ===== Flytte på spiller =====
-Du skal nå bruke knappene A og B til å flytte brikken "spillerfram og tilbake på skjermen. Nyttige kommandoer finner du i menyene for inndata og spill+Du skal nå bruke knappene A og B til å flytte brikken //spiller// fram og tilbake på skjermen. Nyttige kommandoer finner du i menyene for **Inndata** og **Spill**
-<hidden Tips>Ved trykk på knapp A skal spilleren flyttes ett hakk til venstre (endre spiller sin x-koordinat med -1) og ved trykk på knapp B skal spilleren flyttes ett hakk til høyre (endre spiller sin x-koordinat med 1)</hidden>+<hidden Tips 1>Ved trykk på knapp A skal //spiller// flyttes ett hakk til venstre (endre spiller sin x-koordinat med -1) og ved trykk på knapp B skal //spiller// flyttes ett hakk til høyre (endre //spiller// sin x-koordinat med 1).</hidden> 
 +<hidden Tips 2>For å flytte en brikke kan du gå på **Avansert**, deretter **Spill** og bruke kommandoen "sprite endre x/y med". I nedtrekkslisten x kan du velge om du vil endre x- eller y-koordinaten. Husk å endre "Sprite" til navnet på den brikken du vil flytte på, i dette tilfellet skal det til slutt bli "//spiller// endre x med ..."</hidden>
 {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/3/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/3/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
 ===== Innføre elementer til spillet ===== ===== Innføre elementer til spillet =====
-Ethvert spill med respekt for seg selv lar spilleren vinne poeng og evt. tape liv eller vinne flere liv. Det kan også være lurt å planlegge spillet med flere nivåer. Bruk kommandoer fra spill-menyen til å sette en start-situasjon hvor du har tre liv og null poeng. Lag deg en variabel som heter "pauseog sett denne til 1000. Denne skal du etter hvert bruke til å styre nivået i spillet.+Ethvert spill med respekt for seg selv lar spilleren vinne poeng og evt. tape liv eller vinne flere liv. Det kan også være lurt å planlegge spillet med flere nivåer. Bruk kommandoer fra **Spill**-menyen til å sette en start-situasjon hvor du har tre liv og null poeng. Lag deg en variabel som heter //pause// og sett denne til 1000. Denne skal du etter hvert bruke til å styre nivået i spillet.
 {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/5/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/5/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
Line 22: Line 23:
 ===== Flytte på bomba ===== ===== Flytte på bomba =====
 Bomba skal falle automatisk ned mot bakken. Bomba skal falle automatisk ned mot bakken.
-<hidden Tips 1>Dette kan du oppnå ved å bruke en gjenta-for-alltid løkke og endre bomba sin y-koordinat med 1 med jevne mellomrom. Du kan selv bestemme hvor lang pause du vil ha etter å ha flyttet bomba sin y-koordinat.</hidden> +<hidden Tips 1>Dette kan du oppnå ved å bruke en "gjenta for alltid"-løkke fra **Basis**-menyen og endre bomba sin y-koordinat med 1 med jevne mellomrom. Du kan selv bestemme hvor lang pause du vil ha mellom hver gang du endrer //bombe// sin y-koordinat. Bruk gjerne variabelen //pause// du lagde i forrige trinn.</hidden> 
-<hidden Tips 2>Når bomba kommer ned til bakken (altså når bomba sin y-koordinat blir 4) må den flyttes til toppen igjen (sette y-koordinaten til 0). Spillet blir ekstra spennende dersom x-koordinaten endres samtidig, gjerne ved å bruke tilfeldig-tall-funksjonen fra matematikk-menyen.</hidden>+<hidden Tips 2>Når //bombe// kommer ned til bakken (altså når //bombe// sin y-koordinat blir 4) må den flyttes til toppen igjen (sette y-koordinaten til 0). Spillet blir ekstra spennende dersom x-koordinaten endres samtidig, gjerne ved å bruke tilfeldig-tall-funksjonen fra matematikk-menyen.</hidden> 
 + 
 +I løsningsforslaget er det lagt opp til å ta en ny pause for hver gang man flytter bomba, men rekkefølgen av hendelser i spillet og når du ønsker å ta pauser er helt opp til deg.
 {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/7/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/7/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
 ===== Få poeng eller tape liv ===== ===== Få poeng eller tape liv =====
 Utvid spillet med funksjoner som gjør at du taper liv hvis bomba treffer spilleren og gir deg poeng hver gang bomba bommer på deg.  Utvid spillet med funksjoner som gjør at du taper liv hvis bomba treffer spilleren og gir deg poeng hver gang bomba bommer på deg. 
-<hidden Tips 1>Når bomba treffer bakken kan du bruke logikk-menyen og elementer fra spill-menyen til å sjekke om bomba berører spilleren (er på samme plass til samme tid). Hvis den berører skal du miste ett liv, hvis ikke skal du endre poengsummen din med 1.</hidden>+<hidden Tips 1>Når //bombe// treffer bakken kan du bruke elementer fra **Logikk**-menyen og elementer fra **Spill**-menyen til å sjekke om //bombe// berører //spiller// (er på samme plass til samme tid). Hvis de to brikkene berører hverandre skal du miste ett liv, hvis ikke skal du endre poengsummen din med 1.</hidden> 
 +{{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/14/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} 
 + 
 +====== Bonusoppdrag ====== 
 + 
 + 
 +===== Endre hvor mange poeng du får for hver bombe ===== 
 +Greier du å lage spillet slik at du får flere poeng jo lenger vekk fra bomba du er når den treffer? Og færre poeng hvis du så vidt unnslipper?
 {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/9/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/9/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
Line 36: Line 46:
  
  
 +====== Videre arbeid ====== 
 +  * Kan du modifisere spillet slik at bomba blir mer tilfeldig og mindre forutsigbar? Kanskje at den i stedet for å starte helt på toppen hver gang får tilfeldig fallhøyde eller tilfeldig fart for hver gang? 
 +  * Kan du modifisere spillet slik at du på høyere nivå kan ha flere bomber samtidig. 
 +  * Når du ikke kommer lenger finner du flere spill [[spill|her]]
unnga_bomba.txt · Last modified: 2020/04/02 12:49 by royeven