User Tools

Site Tools


unnga_bomba

This is an old revision of the document!


Unngå bomba

I dette klassiske spillet vil det regne bomber fra himmelen og spilleren skal unngå å bli truffet av bombene. Ved å følge skrittene under vil du bli veiledet gjennom prosessen trinn for trinn. Du kan åpne tipsene i rekkefølge dersom du trenger hjelp.

Lage figurene i spillet

Du skal nå lage to såkalte figurer eller brikker (på engelsk kalt “sprites”) til spillet. Til å begynne med skal vi lage bare én bombe og en brikke som skal dukke unna bomba.

Tips 1:

Tips 1:

Du trenger en variabel til å lagre hver brikke. Variablene skal du kalle “bombe” og “spiller”.

Tips 2:

Tips 2:

Du kan lage nye brikker ved å gå til Avansert → Spill

Tips 3:

Tips 3:

Bomba skal starte på den øverste rekka på skjermen (y=0, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra matematikk-menyen) og spilleren skal være nederst på skjermen (y=4, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra matematikk-menyen).

Flytter på spiller

Du skal nå bruke knappene A og B til å flytte brikken “spiller” fram og tilbake på skjermen. Nyttige kommandoer finner du i menyene for inndata og spill.

Tips

Tips

Ved trykk på knapp A skal spilleren flyttes ett hakk til venstre (endre spiller sin x-koordinat med -1) og ved trykk på knapp B skal spilleren flyttes ett hakk til høyre (endre spiller sin x-koordinat med 1)

Flytter på bomba

Bomba skal falle automatisk ned mot bakken. Dette kan du oppnå ved å bruke en gjenta-for-alltid løkke og endre bomba sin y-koordinat med 1 med jevne mellomrom. Du kan selv bestemme hvor lang pause du vil ha etter å ha flyttet bomba sin y-koordinat.

unnga_bomba.1584462666.txt.gz · Last modified: 2020/03/17 17:31 by royeven