User Tools

Site Tools


unnga_bomba

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
unnga_bomba [2020/03/17 17:31]
royeven
unnga_bomba [2020/04/02 12:49] (current)
royeven [Få poeng eller tape liv]
Line 1: Line 1:
 ====== Unngå bomba ====== ====== Unngå bomba ======
-I dette klassiske spillet vil det regne bomber fra himmelen og spilleren skal unngå å bli truffet av bombene. Ved å følge skrittene under vil du bli veiledet gjennom prosessen trinn for trinn. Du kan åpne tipsene i rekkefølge dersom du trenger hjelp.+I dette klassiske spillet vil det regne bomber fra himmelen og spilleren skal unngå å bli truffet av bombene. Ved å følge oppskriften under vil du bli veiledet gjennom prosessen trinn for trinn. Du kan åpne tipsene i rekkefølge dersom du trenger hjelp. Til hvert trinn kan du finne løsningsforslag ved å trykke på "HTML" eller "Result" under tipsene, avhengig om du vil ha javaskript eller blokk-løsninger. Det kan ta noen sekunder før javaskriptet blir forvandlet til blokker, så vær tålmodig hvis du arbeider med blokk-programmering.
  
 ===== Lage figurene i spillet ===== ===== Lage figurene i spillet =====
-Du skal nå lage to såkalte figurer eller brikker (på engelsk kalt "sprites") til spillet. Til å begynne med skal vi lage bare én bombe og en brikke som skal dukke unna bomba. +Du skal nå lage to brikker (på engelsk kalt "sprites") til spillet. Til å begynne med skal vi lage bare én bombe og en brikke som skal flykte fra bomba. 
  
-<hidden Tips 1:>Du trenger en variabel til å lagre hver brikke. Variablene skal du kalle "bombeog "spiller".</hidden> +<hidden Tips 1:>Du trenger en variabel til å lagre hver brikke. Variablene skal du kalle //bombe// og //spiller//.</hidden> 
-<hidden Tips 2:>Du kan lage nye brikker ved å gå til Avansert -> Spill</hidden> +<hidden Tips 2:>Du kan lage nye brikker ved å åpne menyen for **Spill**. Dersom **Spill** ikke er synlig må du klikke på **Avansert** først.</hidden> 
-<hidden Tips 3:>Bomba skal starte på den øverste rekka på skjermen (y=0, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra matematikk-menyen) og spilleren skal være nederst på skjermen  (y=4, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra matematikk-menyen).</hidden>+<hidden Tips 3:>Bomba skal starte på den øverste rekka på skjermen (y=0, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra **Matematikk**-menyen) og spilleren skal være nederst på skjermen  (y=4, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra **Matematikk**-menyen).</hidden>
 {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/1/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/1/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
-===== Flytter på spiller ===== +===== Flytte på spiller ===== 
-Du skal nå bruke knappene A og B til å flytte brikken "spillerfram og tilbake på skjermen. Nyttige kommandoer finner du i menyene for inndata og spill+Du skal nå bruke knappene A og B til å flytte brikken //spiller// fram og tilbake på skjermen. Nyttige kommandoer finner du i menyene for **Inndata** og **Spill**
-<hidden Tips>Ved trykk på knapp A skal spilleren flyttes ett hakk til venstre (endre spiller sin x-koordinat med -1) og ved trykk på knapp B skal spilleren flyttes ett hakk til høyre (endre spiller sin x-koordinat med 1)</hidden>+<hidden Tips 1>Ved trykk på knapp A skal //spiller// flyttes ett hakk til venstre (endre spiller sin x-koordinat med -1) og ved trykk på knapp B skal //spiller// flyttes ett hakk til høyre (endre //spiller// sin x-koordinat med 1).</hidden> 
 +<hidden Tips 2>For å flytte en brikke kan du gå på **Avansert**, deretter **Spill** og bruke kommandoen "sprite endre x/y med". I nedtrekkslisten x kan du velge om du vil endre x- eller y-koordinaten. Husk å endre "Sprite" til navnet på den brikken du vil flytte på, i dette tilfellet skal det til slutt bli "//spiller// endre x med ..."</hidden>
 {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/3/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/3/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
-===== Flytter på bomba ===== +===== Innføre elementer til spillet ===== 
-Bomba skal falle automatisk ned mot bakkenDette kan du oppnå ved å bruke en gjenta-for-alltid løkke og endre bomba sin y-koordinat med 1 med jevne mellomromDu kan selv bestemme hvor lang pause du vil ha etter å ha flyttet bomba sin y-koordinat.+Ethvert spill med respekt for seg selv lar spilleren vinne poeng og evt. tape liv eller vinne flere livDet kan også være lurt å planlegge spillet med flere nivåer. Bruk kommandoer fra **Spill**-menyen til å sette en start-situasjon hvor du har tre liv og null poengLag deg en variabel som heter //pause// og sett denne til 1000. Denne skal du etter hvert bruke til å styre nivået i spillet.
 {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/5/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/5/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
  
 +===== Flytte på bomba =====
 +Bomba skal falle automatisk ned mot bakken.
 +<hidden Tips 1>Dette kan du oppnå ved å bruke en "gjenta for alltid"-løkke fra **Basis**-menyen og endre bomba sin y-koordinat med 1 med jevne mellomrom. Du kan selv bestemme hvor lang pause du vil ha mellom hver gang du endrer //bombe// sin y-koordinat. Bruk gjerne variabelen //pause// du lagde i forrige trinn.</hidden>
 +<hidden Tips 2>Når //bombe// kommer ned til bakken (altså når //bombe// sin y-koordinat blir 4) må den flyttes til toppen igjen (sette y-koordinaten til 0). Spillet blir ekstra spennende dersom x-koordinaten endres samtidig, gjerne ved å bruke tilfeldig-tall-funksjonen fra matematikk-menyen.</hidden>
  
 +I løsningsforslaget er det lagt opp til å ta en ny pause for hver gang man flytter bomba, men rekkefølgen av hendelser i spillet og når du ønsker å ta pauser er helt opp til deg.
 {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/7/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/7/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
 +===== Få poeng eller tape liv =====
 +Utvid spillet med funksjoner som gjør at du taper liv hvis bomba treffer spilleren og gir deg poeng hver gang bomba bommer på deg. 
 +<hidden Tips 1>Når //bombe// treffer bakken kan du bruke kommandoer fra menyene for **Logikk** og **Spill** til å sjekke om //bombe// berører //spiller// (er på samme plass til samme tid). Hvis de to brikkene berører hverandre skal du miste ett liv, hvis ikke skal du endre poengsummen din med 1.</hidden>
 +{{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/14/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
 +====== Bonusoppdrag ======
  
 +
 +===== Endre hvor mange poeng du får for hver bombe =====
 +Greier du å lage spillet slik at du får flere poeng jo lenger vekk fra bomba du er når den treffer? Og færre poeng hvis du så vidt unnslipper?
 {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/9/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/9/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
- +===== Endre nivået ===== 
 +Greier du å endre spillet slik at pausen blir mindre (altså at alt går fortere) etter hvert som du får flere poeng?
 {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/11/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/11/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
  
 +====== Videre arbeid ====== 
 +  * Kan du modifisere spillet slik at bomba blir mer tilfeldig og mindre forutsigbar? Kanskje at den i stedet for å starte helt på toppen hver gang får tilfeldig fallhøyde eller tilfeldig fart for hver gang? 
 +  * Kan du modifisere spillet slik at du på høyere nivå kan ha flere bomber samtidig. 
 +  * Når du ikke kommer lenger finner du flere spill [[spill|her]]
unnga_bomba.1584462666.txt.gz · Last modified: 2020/03/17 17:31 by royeven