User Tools

Site Tools


unnga_bomba

This is an old revision of the document!


Unngå bomba

I dette klassiske spillet vil det regne bomber fra himmelen og spilleren skal unngå å bli truffet av bombene. Ved å følge skrittene under vil du bli veiledet gjennom prosessen trinn for trinn. Du kan åpne tipsene i rekkefølge dersom du trenger hjelp.

Lage figurene i spillet

Du skal nå lage to såkalte figurer eller brikker (på engelsk kalt “sprites”) til spillet. Til å begynne med skal vi lage bare én bombe og en brikke som skal flykte fra bomba.

Tips 1:

Tips 1:

Du trenger en variabel til å lagre hver brikke. Variablene skal du kalle “bombe” og “spiller”.

Tips 2:

Tips 2:

Du kan lage nye brikker ved å gå til Avansert → Spill

Tips 3:

Tips 3:

Bomba skal starte på den øverste rekka på skjermen (y=0, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra matematikk-menyen) og spilleren skal være nederst på skjermen (y=4, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra matematikk-menyen).

Flytte på spiller

Du skal nå bruke knappene A og B til å flytte brikken “spiller” fram og tilbake på skjermen. Nyttige kommandoer finner du i menyene for inndata og spill.

Tips

Tips

Ved trykk på knapp A skal spilleren flyttes ett hakk til venstre (endre spiller sin x-koordinat med -1) og ved trykk på knapp B skal spilleren flyttes ett hakk til høyre (endre spiller sin x-koordinat med 1)

Innføre elementer til spillet

Ethvert spill med respekt for seg selv lar spilleren vinne poeng og evt. tape liv eller vinne flere liv. Det kan også være lurt å planlegge spillet med flere nivåer. Bruk kommandoer fra spill-menyen til å sette en start-situasjon hvor du har tre liv og null poeng. Lag deg en variabel som heter “pause” og sett denne til 1000. Denne skal du etter hvert bruke til å styre nivået i spillet.

Flytte på bomba

Bomba skal falle automatisk ned mot bakken.

Tips 1

Tips 1

Dette kan du oppnå ved å bruke en gjenta-for-alltid løkke og endre bomba sin y-koordinat med 1 med jevne mellomrom. Du kan selv bestemme hvor lang pause du vil ha etter å ha flyttet bomba sin y-koordinat.

Tips 2

Tips 2

Når bomba kommer ned til bakken (altså når bomba sin y-koordinat blir 4) må den flyttes til toppen igjen (sette y-koordinaten til 0). Spillet blir ekstra spennende dersom x-koordinaten endres samtidig, gjerne ved å bruke tilfeldig-tall-funksjonen fra matematikk-menyen.

Få poeng eller tape liv

Utvid spillet med funksjoner som gjør at du taper liv hvis bomba treffer spilleren og gir deg poeng hver gang bomba bommer på deg.

Tips 1

Tips 1

Når bomba treffer bakken kan du bruke logikk-menyen og elementer fra spill-menyen til å sjekke om bomba berører spilleren (er på samme plass til samme tid). Hvis den berører skal du miste ett liv, hvis ikke skal du endre poengsummen din med 1.

Endre nivået

Greier du å endre spillet slik at pausen blir mindre (altså at alt går fortere) etter hvert som du får flere poeng?

unnga_bomba.1584463293.txt.gz · Last modified: 2020/03/17 17:41 by royeven