User Tools

Site Tools


unnga_bomba

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
unnga_bomba [2020/04/02 12:41]
royeven
unnga_bomba [2020/04/02 12:49] (current)
royeven [Få poeng eller tape liv]
Line 31: Line 31:
 ===== Få poeng eller tape liv ===== ===== Få poeng eller tape liv =====
 Utvid spillet med funksjoner som gjør at du taper liv hvis bomba treffer spilleren og gir deg poeng hver gang bomba bommer på deg.  Utvid spillet med funksjoner som gjør at du taper liv hvis bomba treffer spilleren og gir deg poeng hver gang bomba bommer på deg. 
-<hidden Tips 1>Når bomba treffer bakken kan du bruke logikk-menyen og elementer fra spill-menyen til å sjekke om bomba berører spilleren (er på samme plass til samme tid). Hvis den berører skal du miste ett liv, hvis ikke skal du endre poengsummen din med 1.</hidden>+<hidden Tips 1>Når //bombe// treffer bakken kan du bruke kommandoer fra menyene for **Logikk** og **Spill** til å sjekke om //bombe// berører //spiller// (er på samme plass til samme tid). Hvis de to brikkene berører hverandre skal du miste ett liv, hvis ikke skal du endre poengsummen din med 1.</hidden>
 {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/14/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}} {{url>https://jsfiddle.net/royeven/fqap3nyo/14/embedded/css,html,result/ 100%,400 noscroll noborder left}}
  
unnga_bomba.1585824113.txt.gz · Last modified: 2020/04/02 12:41 by royeven