Brukerverktøy

Nettstedverktøy


coreldraw

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


CorelDraw

Før oppstart bør man påse at man har valgt rett bruker på datamaskinen (Admin). Dersom man likevel får opp en boks med spørsmål om passord, kan dette fås av Lars.

1. Oppstart

Programmet kan både finnes på verktøylinjen og ved hjelp av startmenyen til Windows. Ikonet er gjengitt her:

Ved oppstart vil man få opp en velkomstside med forhåndsvisninger av kunst som har blitt laget av andre brukere. For å begynne arbeidet kan man enten velge «New document» (via velkomstskjermen eller File > New Document) eller trykke Ctrl+N.

New Document gir følgende valg:

Her kan man gi jobben et navn (i dette tilfellet «Test»), velge arbeidsområde (Fusion 40: 1016×711 mm), oppløsning (DPI) og mer.

Ved å trykke «OK» generes det en tom arbeidsbok med de spesifikasjonene man har valgt.

2. Importer filer

For å importere filer (.pdf, .eps, bilder, etc) trykker man; File > Import eller Ctrl+I:

Når man importerer filer som kan inneholde tekstelementer (f.eks .pdf) kan man få opp følgende tekstboks:

Dersom man ønsker å ha mulighet til å gjøre endringer på teksten så velger man å importere tekst som «text». Dersom det oppstår problemer ved import av enkelte fonttyper så kan det være verdt å prøve å importere tekst som «Curves».

3. Marker elementer for utskrift

Akkurat som i FlexiDesigner kan det lønne seg å markere de delene man ønsker å skrive ut. For å gjøre dette velger man «Pick Tool» fra verktøylinjen til venstre (standard valg) og markerer det ønskede objektet ved å holde inn venstre musetast og dra et rektangel rundt det (blå stiplet linje). Det er også mulig å markere objekter på frihånd ved å trykke på «Pick Tool» og velge «Freehand Pick» fra nedtrekksmenyen som dukker opp. I bildet under velger vi det midterste av de tre objektene som vi har tegnet på forhånd.


4. Utskriftsmenyen

For å sette i gang en utskrift velger man «Print», enten fra File > Print eller via Ctrl+P. Følgende vindu åpnes:

Her det tre faner som vanligvis krever endringer:

  1. General: Her velger man printer (Epilog Engraver WinX64 Fusion) og «Print range»: Stort sett velges enten «Current Document» eller «Selection» (det vi valgte i forrige trinn). Det er her vi har tilgang på innstillingene til laserkutteren (Preferences). I tilegg ser vi en forhåndsvisning på høyre side.
  2. Layout: Her velger man hvor på skjæreflaten filene skal plasseres. Det er fordelaktig å velge: «image position and size > Reposition images to: > Top left corner» slik at man kan sette laseres nullpunkt (top left corner = origo) ved hjelp av jog-funksjonen (mer om dette tidligere i guiden). På denne siden kan man også skalere filene dersom man skulle ønske det.
  3. Issues/No Issues: Her vil det komme opp eventuelle problemer med designet. Noen kan ignoreres (lav oppløsninger på bilder), mens andre er mer alvorlige og bør rettes opp (designet er for stort / utenfor laserens arbeidsområde).

5. Nyttige funksjoner

Guiden inneholder mange av de mest brukte funksjonene i CorelDraw.

5.1 Dockers (snarveier)

Dockers (heretter omtalt som snarveier) er en smart måte å sikre økt arbeidsflyt ved at man til enhver tid har tilgang på de funksjonene man benytter ofte.

Bildet under viser hvordan snarveier fungerer i praksis:


  1. Via verktøylinjen kan man velge den funksjonen man ønsker å legge til i listen av snarveier. Her har vi valgt å huke av verktøyet Align and Distribute.
  2. Når Align and Distribute har blitt huket av så ender den opp i listen over snarveier. I tillegg har vi valgt de øvrige snarveiene Object Properties, Object Manager og Text Properties. Man kan raskt hoppe mellom disse ved å trykke på dem i fanen. Man kan fjerne snarveier fra denne fanen ved å trykke på et lite kryss som dukker opp når man holder musetasten over de.
  3. Dette vinduet viser egenskapene som snarveien styrer.
coreldraw.1501574178.txt.gz · Sist endret: 2022/11/30 08:15 (ekstern redigering)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki