User Tools

Site Tools


dampbat_put-put-bat

This is an old revision of the document!


Dampbåt / Put-put-båt

Dette er et undervisningsopplegg utviklet av Moez Bahri og Kjell Erik Aas på Huseby skole. Tusen takk for at dere deler gode undervisningsopplegg med andre brukere.

Pedagogikk

Målgruppe: Ungdomstrinn, men kan også tilpasses mellomtrinn Læringsmål (fra utviklerne):

  • Lære om termo-fysiske lover
  • Lære om damp som energi-kilde
  • Lære om å bruke damp til framdrift
  • Lære om fysiske lover: aksjon og reaksjon
  • Lære om varme-energi
  • Lære om fysiske egenskaper for grunnstoffet kobber; som leder for varme og elektrisitet

Øvrige læringsmål (Vitensenterets kommentarer)

  • Lære anvendt matematikk om radius, diameter, omkrets
  • Lære om fagspråk og begrepsbruk
  • Lære praktisk arbeid og bruk av verktøy

La elevene selv få regne ut lengden på kobberrøret (omkretsen av coilen, lengden av vanninntak og damputblåsning). Hjelp dem å bygge selve båten og feste coilen. Bor hull i hermetikkboksen for inntak av vann og utslipp av damp, og gjerne lodd for å tette rundt gjennomføringene for røret.

Nødvendig utstyr

Filer

Elevark i PDF-format: dampbat_a4.pdf

Elevark i word-format: dampbat_a4.docx

dampbat_put-put-bat.1536312069.txt.gz · Last modified: 2018/09/07 11:21 by royeven