User Tools

Site Tools


innstillinger_til_laserkutter

This is an old revision of the document!


Under finner man innstillingene for laserkutteren.

Gravering (raster):

Materiale Motiv Power Speed frekvens
MDF Tekst xx % xx % xx %
Grafikk xx % xx % xx %
Finérplater Tekst xx % xx % xx %
Grafikk xx % xx % xx %
Akryl (matt) Tekst xx % xx % xx %
Grafikk xx % xx % xx %
LaserMax Tekst/Grafikk xx % xx % xx %
Metall m/ Cermark Tekst/Grafikk xx % xx % xx %

Skjæring (vector):

Materiale Tykkelse Power Speed frekvens
MDF 3mm xx % xx % xx %
6mm xx % xx % xx %
Finérplater 3mm xx % xx % xx %
Akryl (matt) 3mm xx % xx % xx %
LaserMax 3mm xx % xx % xx %
innstillinger_til_laserkutter.1468406065.txt.gz · Last modified: 2016/07/13 12:34 by lars