User Tools

Site Tools


unnga_bomba

This is an old revision of the document!


Unngå bomba

I dette klassiske spillet vil det regne bomber fra himmelen og spilleren skal unngå å bli truffet av bombene. Ved å følge oppskriften under vil du bli veiledet gjennom prosessen trinn for trinn. Du kan åpne tipsene i rekkefølge dersom du trenger hjelp. Til hvert trinn kan du finne løsningsforslag ved å trykke på “HTML” eller “Result” under tipsene, avhengig om du vil ha javaskript eller blokk-løsninger. Det kan ta noen sekunder før javaskriptet blir forvandlet til blokker, så vær tålmodig hvis du arbeider med blokk-programmering.

Lage figurene i spillet

Du skal nå lage to såkalte figurer eller brikker (på engelsk kalt “sprites”) til spillet. Til å begynne med skal vi lage bare én bombe og en brikke som skal flykte fra bomba.

Tips 1:

Tips 1:

Du trenger en variabel til å lagre hver brikke. Variablene skal du kalle “bombe” og “spiller”.

Tips 2:

Tips 2:

Du kan lage nye brikker ved å gå til Avansert → Spill

Tips 3:

Tips 3:

Bomba skal starte på den øverste rekka på skjermen (y=0, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra matematikk-menyen) og spilleren skal være nederst på skjermen (y=4, x kan være hva som helst, gjerne et tilfeldig tall fra matematikk-menyen).

Flytte på spiller

Du skal nå bruke knappene A og B til å flytte brikken “spiller” fram og tilbake på skjermen. Nyttige kommandoer finner du i menyene for inndata og spill.

Tips 1

Tips 1

Ved trykk på knapp A skal spilleren flyttes ett hakk til venstre (endre spiller sin x-koordinat med -1) og ved trykk på knapp B skal spilleren flyttes ett hakk til høyre (endre spiller sin x-koordinat med 1).

Tips 2

Tips 2

For å flytte en brikke kan du gå på Avansert → Spill og bruke “Sprite endre x/y med”-kommandoen. I nedtrekkslisten x kan du velge om du vil endre x- eller y-koordinaten. Husk å endre “Sprite” til navnet på den brikken du vil flytte på, i dette tilfellet skal det til slutt bli “spiller endre x med …”

Innføre elementer til spillet

Ethvert spill med respekt for seg selv lar spilleren vinne poeng og evt. tape liv eller vinne flere liv. Det kan også være lurt å planlegge spillet med flere nivåer. Bruk kommandoer fra spill-menyen til å sette en start-situasjon hvor du har tre liv og null poeng. Lag deg en variabel som heter “pause” og sett denne til 1000. Denne skal du etter hvert bruke til å styre nivået i spillet.

Flytte på bomba

Bomba skal falle automatisk ned mot bakken.

Tips 1

Tips 1

Dette kan du oppnå ved å bruke en gjenta-for-alltid løkke og endre bomba sin y-koordinat med 1 med jevne mellomrom. Du kan selv bestemme hvor lang pause du vil ha etter å ha flyttet bomba sin y-koordinat. Bruk gjerne pause-variabelen du lagde i forrige trinn.

Tips 2

Tips 2

Når bomba kommer ned til bakken (altså når bomba sin y-koordinat blir 4) må den flyttes til toppen igjen (sette y-koordinaten til 0). Spillet blir ekstra spennende dersom x-koordinaten endres samtidig, gjerne ved å bruke tilfeldig-tall-funksjonen fra matematikk-menyen.

I løsningsforslaget er det lagt opp til å ta en ny pause for hver gang man flytter bomba, men rekkefølgen av hendelser i spillet og når du ønsker å ta pauser er helt opp til deg.

Få poeng eller tape liv

Utvid spillet med funksjoner som gjør at du taper liv hvis bomba treffer spilleren og gir deg poeng hver gang bomba bommer på deg.

Tips 1

Tips 1

Når bomba treffer bakken kan du bruke logikk-menyen og elementer fra spill-menyen til å sjekke om bomba berører spilleren (er på samme plass til samme tid). Hvis den berører skal du miste ett liv, hvis ikke skal du endre poengsummen din med 1.

Bonusoppdrag

Endre hvor mange poeng du får for hver bombe

Greier du å lage spillet slik at du får flere poeng jo lenger vekk fra bomba du er når den treffer? Og færre poeng hvis du så vidt unnslipper?

Endre nivået

Greier du å endre spillet slik at pausen blir mindre (altså at alt går fortere) etter hvert som du får flere poeng?

Egen innsats

  • Kan du modifisere spillet slik at bomba blir mer tilfeldig og mindre forutsigbar? Kanskje at den i stedet for å starte helt på toppen hver gang får tilfeldig fallhøyde eller tilfeldig fart for hver gang?
  • Kan du modifisere spillet slik at du på høyere nivå kan ha flere bomber samtidig.
  • Når du ikke kommer lenger finner du flere spill her
unnga_bomba.1584517509.txt.gz · Last modified: 2020/03/18 08:45 by royeven